Основни демократични ценности – 3 урока

1-ви урок - Разглеждане на 8-те демократични ценности: свобода, равенство, толерантност, общо благо, справедливост, условия за достоен живот, труд и истина. 2-ри урок - В него поставената задача за децата бе посредством рисунки те да установят връзката между конкретното правило с някои от основните демократични ценности. 3-ти урок - Изработване на рисунка, чрез която учениците да изобразят основните демократични ценности.

Учител работил по този проект: Снежана Павлова
Описание на проекта

„Дадох възможност на всяко дете да разгледа този въпрос чрез изобразителното изкуство.”

Първи урок
Първо си припомнихме правилата, които бяхме изработили в предния урок по проекта. След това учениците бяха запознати с осемте основни демократични ценности. От децата се изискваше да открият връзките с някои от правилата на класа. Насърчавах +ги да описват тези връзки с практически примери.
Втори урок
Тъй като учениците в известна степен вече бяха открили връзката между ОДЦ и правилата на класа, вече можеше да се премине към следващия етап, а именно посредством рисунки децата да изобразят вече собственото си виждане за тази връзка.
Трети урок
Задачата  бе учениците заедно да нарисуват картина, която показва как децата виждат общите правила, свързани с общите демократични ценности.

Много ми харесаха новите уроци на госпожата. Малко ми беше трудно, защото тези неща са нови за мен, но ми бяха интересни. Госпожата ни обясняваше и ни даваше примери, за да ни стане по-ясно. Особено ми хареса, че трябваше да рисуваме и така да показваме как да спазваме основните правила. Не всичките основни демократични ценности, както ги нарече госпожа Павлова, са ми много ясни, но вече знам, че са важни за живота. (Мартин)

 

Галерия

Основни демократични ценности – 3 урока
Основни демократични ценности – 3 урока
Цели на проекта

  • Да нарисуват картина, която да показва връзката между правилата и основните демократични ценности
Използвани материали

  • Правила на класа, картички с основните демократични ценности, листове и принадлежности за рисуване, кратко описание на ОДЦ

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg