Основни демократични ценности

Какво е разбирането на деветгодишното дете за ценност? Какви неща са важни за всички хора по света, за да са щастливи? Децата на девет години не са се докосвали до понятията за демократичните ценности.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

Ценностите са убеждения за това какво е добро и лошо, правилно и неправилно, желано и нежелано. Те имат отношение за поведението на човека и определят решенията на хората и избора им в живота.
Общите демократични ценности са пряко свързани с правата на човека и правилата, установени във всяка общност. Знания за демократичните ценности са важни за всички хора. Разпознавайки демократичните ценности, учениците ще разберат значимостта на правилата, които трябва да спазват.

Цели на проекта

  • Формиране на позитивно отношение към правилата.
  • Усвояване на знания за общите демократични ценности (ОДЦ).
  • Осъзнаване значението на толерантността, справедливостта, равенството, общото благо и изграждане на представи за връзката между правилата и ОДЦ.
Използвани материали

  • Списък на основните правила за поведение в класната стая (изработени са в предходното занимание) Писмена формулировка на основните демократични ценности; Кратко описание на основните ценности.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg