„Отровна“ благотворителност

Клас: 11

Учениците разглеждат множество различни мнения за филантропията с добри намерения. Обръща се внимание на някои рискове при филантропията, например неправилна намеса, неправилен начин на изразяване и наивистичен подход.

Учител работил по този проект: Александрина Георгиева
Описание на проекта

Урокът се проведе в две занятия. Разказах на учениците историята на Робърт Луптън, чиито цитати от книгата му „Отровна благотворителност“ им бях дала предварително да прочетат. Продължихме с дискусия върху прочетеното и останах много впечатлена от трезвото и критично мислене върху темата за ненапълно осмислената благотворителност. Учениците ми дадоха много примери за хора, на които  те са помагали и след това те са злоупотребявали с това. Поставих им задача да помислят за следващия час за пример за кампания и за дългосрочна стратегия.

Второто занятие от урока започнах като помолих учениците да напишат на един лист положителните и отрицателните страни на дарителството и ги обсъдихме. Продължихме с дискусия върху цитатът „Ако дадеш на някого риба, ще е сит един ден. Ако го научиш да лови риба, ще е сит цял живот“. Учениците започнаха много интересен разговор на тази тема и дори дадоха пример  със себе си, че затова са дошли да учат професия и стигнахме до извода, че образованието е важна част от успеха. И така стигнахме до въпроса какво означава „победа “ и защо малките победи са много важни. „Успехът ражда успех“ с този цитат от книгата на Робърт Луптън завършиме този интересен урок.

От коментарите в час

Аз и дадох, госпожо пари тя отиде и си купи цигари.

На мен също ми се случи и повече си казах, че няма да им дам.

Много съм чела как различни помощи не отиват където трябва.

Аз заради това се записах да уча тук  за да имам професия.

Галерия

„Отровна“ благотворителност
Цели на проекта

  • Обсъждат и разглеждат темата за благотворителността и социалните услуги - общественото здравеопазване, социалното подпомагане и др.
  • Развиват способност за критическа преценка на положителните и възможните отрицателни въздействия на благотворителността върху получаващите помощ
  • Развиват стратегическо мислене и способност да се разграничат спешната помощ при криза и дългосрочната промяна
Използвани материали

  • Копия от откъсите от книгата на Р. Луптън "Отровната благотворителност" налични в приложените материали към урока.
Работа вкъщи

Робърт Луптън има докторат по психология, но след военната си служба във Виетнам променя радикално живота си и посвещава 40 години на работа сред маргинализирани млади хора в градовете. Той продава крайградската си къща и се премества с жена си и двете си деца в западналия и обеднял център на град Атланта. Воден от християнските си религиозни убеждения той се заема да осигурява прилични жилища и социални услуги за най-бедните около него. Книгата му „Отровната благотворителност“ разкрива критично отрицателното и дори вредно въздействие на определени тенденции в  модерната благотворителност върху хората, на които иска да помогне. Но тя предлага и доказали се успешни модели, прилагани от тези,  които наистина искат да помогнат. В същата посока както и книгата на Джефри Сакс „Краят на бедността“ (София, Кръгозор, 2006 г.) книгата на Луптън показва как да помагаме на  нуждаещите се и бедни членове на нашите общности така, че да постигнем трайна и истинска промяна. Книгата е писана за американската действителност и повечето от наблюденията се отнасят за островите на бедност в американските градове или в Африка. Но много от изводите му са валидни глобално.

Задайте на учениците предварително да прочетат от за домашна работа Част 1 и 2 от откъсите от книгата (в приложенията към урока) и да запишат въпросите, които поражда.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg