Александрина Георгиева

Варна Варненска морска гимназия 8 изпълнени проекта

Учител съм по професионална подготовка във Варненска морска гимназия. Определям себе си като позитивен и емоционален човек, вярващ в добротата. Вярвам, че участието ми в програмата "Научи се да даряваш" ще стимулира доброволчеството и филантропията сред учениците. Ще израснат социално ангажирани, толерантни и хора с големи сърца, които ще предават посланието за съпричастност и доброта.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg