Пепеляшка

Клас: 2

Целта на този урок е да въведе учениците в особеностите на приказките като жанр. Учениците опознават положителните и отрицателните черти на героите и универсалните теми в приказките за Пепеляшка. Планът за филантропия се въвежда с този урок и се провежда през следващите седмици. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

В началото на темата, децата се запознаха с приказката за Пепеляшка, като самите те бяха герои от нея, тъй като сюжетът им е напълно познат и можеха за се въплатят в някои от ролите. Обсъдени  бяха качествата на героите, говорено беше за това какво е добро и лошо, справедливо и несправедливо. Още в начолото на проекта, с децата беше дискутирано и съвместно беше взето решение, че нашата приказка ще се реализира в дома за възрастни хора, близо до град Ловеч. След презентацията на приказката, децата имаха възможността на нарисуват своите любими приказни герои от нея. Като следваща стъпка, с учениците от втори клас беше проведена подготовка за посещението на институцията за възрастни. Обсъдихме какви хора ще срещнем там, какво ги е довело до това да нямат собствен дом, липсата на техните деца и внуци. С децата направихме и списък на нашите любими песни, с които да поздравим новите си приятели. В дома за възрастни хора в с. Сливек бяха занесени и дарени дрехи, събрани от училищната общност и получени от нас също под формата на дарения, но не това беше най-важното при нашата среща с бабите и дядовците. Вълнението у възрастните хора беше голямо, сълзите не бяха сдържани. Пожеланията за нови срещи се чуваха дори, когато се качихме в автобуса за връщане обратно. Като следваща стъпка, с децата беше направено обсъждане на преживяното, на емоциите, които са ги вълнували. Рисувахме картини от нашата среща, като една от забележителностите, беше и големият аквариум с рибки, който беше в центъра на дома. Заедно с нас през цялото време беше и директорката на нашето училище, която организира и посещението и също подкрепяше децата в тяхната мисия.

От коментарите в час

Децата споделиха, че докато са пели песните в дома за възрастни хора, също са имали сълзи в очите си. Директорката на нашето училище похвали учениците и каза, че те самите са предложили да дарят събраното, което е много впечатляващо и вдъхновяващо.

Галерия

Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Цели на проекта

 • Усъвършенстване на формираните умения у учениците за възприемане и осмисляне на вълшебната приказката като жанр
 • Формиране на естетически вкус и потребност от четене
 • Обогатяване чувствата и образните представи на децата чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания като резултат от емоционалната съпричастност при възприемане на литературната творба
 • Формиране на умения за съставяне на план за дарителски учебен проект за събиране на дрехи за техни връстници в нужда
Използвани материали

 • книжки с картинки за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • филм по приказката за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • голям формат хартия за макети и пастели/моливи (за всеки ученик)
 • хартия за флипчарт и маркери
 • непопълнени разписки от организация, в която ще занесете дарените предмети
 • учебна тетрадка за Акция за даряване на дрехи (Приложение № 1)
 • учебна тетрадка за отличителни черти на приказките (Приложение № 2)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg