Пепеляшка

Клас: 2

Целта на този урок е да въведе учениците в особеностите на приказките като жанр. Учениците опознават положителните и отрицателните черти на героите и универсалните теми в приказките за Пепеляшка. Планът за филантропия се въвежда с този урок и се провежда през следващите седмици. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Валентина Василева Статева
Описание на проекта

Урок №1

Времето , в което живеем неотменно доказва, че се нуждаем от възпитание в дух на толерантност, добронамереност, грижа за ближния. Това възпитание е сложен и продължителен процес от семейството до парламента.Училището е началото на този път. То е институцията, в която детето проявява неосъзната благотворителност или филантропия. Ако желаем да развием чувството на милосърдие, съпричастност и състрадателност, то детето трябва да се научи да върши добро. Коя постъпка е най-разбираема за учениците?

Добротата, лошотата и толерантността! Така започнах часа. Припомних ми си приказката „Пепеляшка“, разговаряхме за добрите и лошите герои, за постъпките им и за чертите на характера им. Обсъждахме защо Пепеляшка продължава да е добра, докато секстрите и мащехата и са лоши.

Урок №2

Часът започнах с прочит на преразказите. Повечето деца бяха избрали Пепеляшка.

Тъй като преразказите бяха интересни и всеки искаше да прочете своя се наложи да продължим и следващият час.На дъската написах основните емоции и чувства: радост и удоволствие, тъга, интерес, страх, гняв, обида, вина, любов.

Разделих на 5 екипа класа. Всеки трябваше да работи по всичките емоции и за това раздадох листи, на които написах всяка, по която ще се рисува. Всеки ученик рисуваше 5 минути на лист по конкретна емоция. Той можеше да продължи започнатия елемент, но нямаше право да критикува, изтрива и отказва.

Когато е интересно, различно и времето минава неусетно. Децата заедно нарисуваха своите: емоции, чувства и версии на приказката.

Крайният резултат беше интересен и приказен. Всеки екип на рисува по 5 прекрасни колективни рисунки с конкретна емоция.

Темата и часовете ме убедиха, че съм на прав път .

Урок №3

Акция за даряване на дрехи“

Учениците вече знаеха за БЧК и за контейнерите, в които могат да се поставят пакети с чисти дрехи.

Предварително се срещнах с новите ни приятели и уточнихме датата за края на кампанията.

Започна трескава подготовка. Всеки, включително и аз прегледахме и изпрахме дрехите, които щяхме да опаковаме и предадем. Сортирах ме ги по възраст и сезон . На всеки пакет поставихме описание на съдържанието.

Поднесохме им събраните вещи, а децата от класа си подариха своите Пепеляшки, които рисуваха по време на урока на своите родители.

А те им подариха своите усмихнати личица.

Ноблюдавах децата, колко бяха щастливи и спокойни след урока, мили и внимателни едни с други, играеха си и…Ами всички се раждаме добри и чисти. Пораствайки обаче нещо се чупи и променя. Гледах децата и разбирах какъв късмет имаме ние, които работим с тях, защото постоянно си напомняме, че е страшно лесно да бъдеш добър, просто по-често трябва да се вглеждаме в детето у себе си, а знам, че всички го носим.

Часовете дотук сякаш се противопоставяха един на друг, но децата в този клас сякаш са обособени в два полюса. От първата ни среща с тях преди година им обещах да се възприемаме като равни, големи хора и така да общуваме и отнасяме помежду си. Убедена съм, че децата трябва да бъдат разглеждани така, също така вярвам, че те запомнят всичко, а разбирането, което всъщност притеснява нас големите си идва съвсем естествено и в подобни случаи по-рано.

Минахме през три части: забавна, философска и дарителска.

От коментарите в час

Урок №1

 Мария-Магдалена: „Може ли да е само епизод от приказката, защото много ми харесва момента за бала?“

Николай: „Аз ще кръстя сестрите Злоба и Завист“

Урок №2

Боян: „Аз очаквах всички да четат един и същ преразказ, а те всички бяха различни!“

Рая: „Така е, защото всеки по различен начин си я представя.“

Симон: „Различни са , защото трябваше да мислим като нея.“

Борис: „Те и картините са различни, защото всеки мисли и може да рисува различно.“

Интересни моменти от преразказите:

Ванеса:“Всяка сутрин се събуждам с нова надежда, че един ден мечтата ми ще се сбъдне“

Крум: „Мащехата ми не ме харесваше. Трябваше да върша цялата къщна работа, а двете ми сестри се сресваха и гримираха по цял ден.“

Мая: „Мащехата и двете ми сестри се пръснаха от злоба“

Мартина : „Те бяха злобни и завистливи като майка си.Още от първият ден започнаха да се държат грубо с мен“

Биляна: „Аз се казвам Мара Пепеляшка и ще ви разкажа моята история.“

Урок №3

Божидара: „Това беше много хубаво!“

Рая: „Ще продължа да го правя.“

Галерия

Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Пепеляшка
Цели на проекта

 • Усъвършенстване на формираните умения у учениците за възприемане и осмисляне на вълшебната приказката като жанр
 • Формиране на естетически вкус и потребност от четене
 • Обогатяване чувствата и образните представи на децата чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания като резултат от емоционалната съпричастност при възприемане на литературната творба
 • Формиране на умения за съставяне на план за дарителски учебен проект за събиране на дрехи за техни връстници в нужда
Използвани материали

 • книжки с картинки за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • филм по приказката за Пепеляшка (вж. библиографската справка)
 • голям формат хартия за макети и пастели/моливи (за всеки ученик)
 • хартия за флипчарт и маркери
 • непопълнени разписки от организация, в която ще занесете дарените предмети
 • учебна тетрадка за Акция за даряване на дрехи (Приложение № 1)
 • учебна тетрадка за отличителни черти на приказките (Приложение № 2)
Работа вкъщи

За домашно им дадох да си изберат герой и да направят преразказ от негово име.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg