Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

Клас: 2

Урокът представя пред учениците възможностите за оказване на помощ при природни бедствия. Урокът продължава темата за управление на лични средства, като поставя акцент върху оказване на подкрепа на пострадали при бедствия. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

В началото на урока попитах децата, кои природни бедствия знаят. Говорихме за това какво се прави при всяко бедствие. След  това децата гледаха видео, което показваше какви са щетите след наводнението в Аспарухово през 2014г. и видео от земетресението в Непал през 2015г. Те бяха много впечатлени от показаното. Споделяха за подобни случки. Обсъдихме колко е тежко на тези хората, които са попадали в природно бедствие. Споделиха, че при такива бедствия може да  изгубиш някои близък , че хората остават без дом. без вещи само с дрехите на гърба си.  Дискутирахме как ние самите можем да бъдем полезни и да окажем помощ на хората, които са изпаднали в нужда. От какво точно се нуждаят. Някои от децата са готови веднага да подслонят човек в нужда, други биха им дали техни вещи, даже дадоха идея да направят благотворителен базар и с парите да купят вещи или да им ги дадат . Припомнихме какво точно правят доброволците и как помагат в различни ситуации на природни бедствия.  Обсъдихме и  това как се чувстват хората, които получават помощ, че са благодарни и щастливи и има кои да им помага.

От коментарите в час

„Ще направим благотворителен базар в училище, за да помогнем на хора в нужда“

Галерия

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!
Цели на проекта

  • Да се запознаят с дейността на различни хуманитарни организации.
  • Да проявят съпричастност към хората изпаднали в беда и предоставят дарението на класа.
Използвани материали

  • хартия за флипчарт и маркери;
  • знаци, плакати и надписи за център за набиране на средства;
  • компютър и връзка с интернет

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg