Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Клас: 8

Учениците ще изследват проблеми, породени от природно бедствие и ще дават примери за помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалите. Те ще изследват ролята на различните сектори в посрещането на потребностите при бедствия. Учениците ще се запознаят с кампания по набирането на вещи и/или организации, за които те могат да допринесат с благотворителна дейност при нужда.

Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Описание на проекта

Урокът се проведе в 2 поредни часа.
Първият час започнахме с дискусия какво се случва при едно природно бедствие, кои са организациите, които помагат в такива ситуации и каква е ролята на всеки един гражданин. Ученическият съвет на училище като член на НАРД се включи в кампанията за подкрепа на пострадалите при наводнението в гр. Мизия през 2014 година и учениците, които тогава са били в 5 клас също бяха част от инициативата. Тогава те събраха храна, дрехи, принадлежности от първа необходимост и пари от благотворително мероприятие, а представители на УС посетиха гр. Мизия, където лично се срещнаха с децата от 10те най-тежко пострадали семейства, предадоха събраните пари и вещи и посетиха домовете им. Обсъдихме първите действия, които се предприемат в такива ситуации, кои организации и държавни институции следва да съдействат, а след това и ролята на гражданите.
След като генерирахме определение за термина „филантропия“, което според децата е да отделиш от личното си време за благото на другите обсъдихме настоящите наводнения в България и мерките, които се вземат. Тъй като учениците ни са част от програмата за обучение в пожарна безопасност в гр. Свищов и член на НАРД имаха поглед над организацията при бедствия и лично са участвали в кампаниите за набиране на средства и вещи за гр. Мизия и с. Хитрино, дискусията се насочи към уменията, които могат да се „дарят“ в такива ситуации.

От коментарите в час

„Трябва да помагаме защото така е човешко, а и никой не е застрахован, че няма да му се случи защото не можем да контролираме природата“ – Симона

Цели на проекта

  • Да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори в обществото
  • Да проучат дарителските организации, участващи в оказването на помощ след наводненията във Варна и Мизия през 2014 г., и опита в конкретните казуси
Използвани материали

  • Приложение 1: Секторите в обществото
  • Приложение 2: Схема на секторите в обществото
Работа вкъщи

Изгледахме предварително клипче от цунамито в Япония през 2011 г.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg