Права и привилегии

Учениците се запознават с понятията право, привилегия, общественополезна дейност.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

В този урок децата придобиха знания за правата на детето, отговорностите им в училището и в семейството, придобиха знания за това какво е привилегия. Запознаха се с дейността на Държавната агенция за закрила на детето и др.
Запознаха се с информация, за образованието като право на всяко дете. За всички деца от нашия клас това право е даденост. Но не всички деца по света имат достъп до образование.
Образователните презентации и Приложение 1 за училищното образование по света предизвикаха дискусии в клас, за това кои неща са права, привилегии, отговорности; с какво ние можем да допринесем за да подпомогнем да се обучават други, които нямат достъп до образование;

Цели на проекта

  • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата;
  • Учениците разбират, тълкуват и осъзнават привилегиите;
  • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.
Използвани материали

  • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
  • Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw
  • Приложение № 1: „Училищното образование по света”

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg