Правила на класа

Нашият летящ старт на програмата се реализира на 8.10.2016 г. След запознаване с основната идея  децата бяха готови сами да посочат и определят правилата, които ще спазват и следват. Те  изготвиха своите табла с нестихващ ентусиазъм и въодушевление. Аз се убедих, че те сами могат да внесат  много магия в живота си, стига да им осигурим пространство и свобода да го направят. Този ден беше специален за нас, ние заедно направихме верния избор... Благодаря ви, мили деца!

Учител работил по този проект: Янита Печева
Описание на проекта

„Успехът на всяка мотивация зависи от възгледите на детето, а аз се стараех да разберат какво ги вълнува истински.”

Проектът се реализира в рамките на два последователни часа. През първия отделихме време да обсъдим насоките и необходимите правила, с които да постигнем организираност и да следваме установения ред… Вторият час протече изключително динамично. Разграничителната линия между вълшебство и реалност за мен бе незабележима, децата ми дариха една жадувана магия, че би било грехота, ако не призная… Успехът на всяка мотивация зависи от възгледите на детето, а аз се стараех да разберат какво ги вълнува истински.
Децата са като чувствителен барометър в преценяването колко важно е овладяването на определени правила. Колко изобретателни могат да бъдат всъщност!
Всички ние бихме искали да мислим, че децата ни са достатъчно рационални, поне през по-голямата част от времето. С други думи, че използват логическото мислене и позовавайки се на организираност и ред, успяват да реализират стратегически своите цели.
Накрая на часа ги попитах как се чувстват. Категоричният отговор беше, че са получили свобода при избора на правила, че са удовлетворени от изпълнението на задачата и очакват новото предизвикателство…

Ние сме вежливи и се уважаваме
Говори само един – учител или ученик
Винаги идвай навреме в училище и подготвен в час
Казваме „моля” и „благодаря”
Не се обиждаме един друг
Подреждаме
Споделяме
Играем в отбор
Обичаме да се смеем
Когато искаме да отговорим, първо вдигаме ръка

Галерия

Правила на класа
Правила на класа
Правила на класа
Правила на класа
Цели на проекта

  • Децата да изберат правила, които те самите да спазват с удоволствие

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg