Правила в класната стая

Спазвам правилата, следователно зачитам правата на другия.

Учител работил по този проект: Елена Николова
Описание на проекта

„Обобщихме, че правата определят задълженията и  че задълженията помагат за зачитане на правата.”

През изминалите години темата за правата и задълженията на учениците в училище и в класната стая са обсъждани и описвани нееднократно от самите тях. Това не е нова тема, но този път подходихме по по-различен начин.
Първи учебен час
Отначало дефинирахме разликата между право и задължение. Децата получиха задача да разкажат случка преживяна от тях или техни близки, с която да откроим разликата между право и задължение. Обърнахме внимание на емоционалното състояние при историите за нарушаване правата на даден човек.
Обобщихме, че правата определят задълженията и че задълженията помагат за зачитане на правата. Дискутирахме върху собственото си поведение и за това, че следвайки правилата в общността, ние зачитаме правата на другите.
Разделихме се на групи. Всяка записа правилата и задълженията в клас, в училище и у дома. Част от децата изявиха желание да изготвят табло с илюстрации по темата.
Втори учебен час
Направих обобщен списък на правилата и задълженията. Изготвихме нагледно табло с тях и си избрахме доброволци за наблюдение на изпълнението им. Те имаха правото да напомнят за задълженията, но не и да контролират поведението.

По време на учебния час сме тихи и говорим с нормален тон
По време на учебен час внимаваме, проявяваме търпение и разбиране
При общуване изслушваме внимателно говорещия
Искам да ме уважават, защото аз уважавам другите
В класната стая не ползвам телефон и електронни игри
Всеки ден идвам на училище подготвен за учебните часове и училищните занимания
В класната стая и в коридорите на училището се движа бавно и спокойно
Да съм чист и да пазя чистота в класната стая е проява на себеуважение
Отговорен съм към личните си вещи и вещите на другите.
Поемам отговорност за действията си
Ние сме задружни. Правим предложения. Помагаме си

Галерия

Правила в класната стая
Правила в класната стая
Правила в класната стая
Цели на проекта

  • Дефиниране на разликата между право и задължение
Използвани материали

  • цветни самозалепващи листчета
  • цветни моливи
  • маркери
  • ножици
  • тиксо
  • принтер
  • ламинатор

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg