Правила за поведение в клас

Постоянно се срещат деца, които са обидени, разгневени или разплакани. Затова е необходимо да се отделя време и внимание за разясняване и тълкуване на правила за поведение.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

„С радост установих, че темата все още продължава да вълнува децата, което е показател, че правилата за поведение са важни тях.”

Преди две години моите първокласници научиха някои прости, но полезни правила, които помагаха за реда в училище – нямам право да обиждам, да крещя, да напускам училищния двор да закъснявам, да лъжа и т. н. С интерес установих като учител, че по време на уроците третокласниците ми се насочиха да създават правила, свързани с техните личностни взаимоотношения – за уважение, човечност, толерантност, търпимост, умения в общуването, успеха на класа.
Въпреки това постоянно се срещат деца, които са обидени, разгневени или разплакани. Затова е необходимо да се отделя време и внимание за разясняване и тълкуване на правила за поведение:
1. Учителят насочва учениците да се замислят за правилата в живота около тях извън училище.
Учениците стигнаха до извода, че правилата в живота са необходими и полезни: за да бъдем в безопасност, да общуваме по-добре, да се разбираме и изграждаме добри отношения, да умеем да работим в екип, да си помагаме…
2. Учителят насочва децата да се замислят как постъпките на всеки повлиява на другите – напишете съчинение „Кога си се почувствал нещастен и обиден? Кога си бил самотен и объркан?”
3. Учениците изработват постер с правилата на класа, който да стои на видно място в класната стая.
4. Учителят насочва децата да обменят идеи за поведение при случаите, когато се нарушават правилата. Как да се постъпва при неспазване на правилата?

Можеш да заменяш свои неща само с разрешението на родителите
Постъпвай с другите така, както желаеш те да постъпват с теб
Да се съобразяваме с чувствата на другите, когато общуваме с тях
Ако не се намери притежателят до 48 часа, тогава намереното левче остава за Антон
Да се отнасяме с уважение и разбиране към различните, да проявяваме толерантност и  приятелство, да помагаме и даряваме време и съпричастност
Пази здравето на всяко  дете в играта
Да помагаме на другите и да работим за общия успех
Да пазим чистота
Да почистваме сами  работното място и класната стая
Подай приятелска ръка!
Най-доброто правило е: „Спазвай правилата!”

Цели на проекта

  • Да се запознаят учениците с необходимостта и полезността от спазване на правила за поведение

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg