Правилата на играта

Чрез индивидуална и групова работа, последвани от дискусия, урокът припомня правилата за работа в екип.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Урокът протече в рамките на един час. Учениците получиха бели листи, които трябваше да разделят на две части. Съгласно предварителната инструкция, в едната колона трябваше да запишат своите житейски правила/ 3 на брой/, а в другата- правилата, които според тях са важни, за да има добра екипна работа. След като приключиха, всички ученици, аз включително, залепихме на дъската своите виждания по въпроса за правилата. Всеки поотделно коментира кое за него е най- важно, а после изведохме и правилата за работа в екип. Това, че при много ученици мненията съвпадаха, означава, че те вече имат изградена визия за това какви правила трябва да спазва един екип, за да работи добре. Желанието ми всеки да се подпише под своите правила бе изпълнено. Така учениците подписаха своеобразна „ декларация” да спазват това, което смятат за важно.

Галерия

Правилата на играта
Цели на проекта

  • Припомняне на правилата за работа в екип
  • Съотнасяне на екипните към житейските правила на всеки един ученик.
Използвани материали

  • листи бяла хартия
  • маркери
  • тиксо

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg