Правилата на играта

Темата разгледах в два поредни часа на 25.09. и 02.10. „ Можем да зарадваме другите,като им покажем нещо добро, важно, нещо, на което много държат“

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Описание

Урок 1

Урокът започна с провокирана дискусия за разрешаване на конфликт между отбори в игра в час по физическо възпитание и спорт. Припомнихме си  нашите училищни правила на класа. Дискутирахме по темата, че когато играем също има правила, които трябва да спазваме за наша и обща безопасност. Учениците сами откриха, че когато са  афектирани, лесно може да сбъркат. Сами достигнаха до извода, че правилата са  за наша помощ, че с тях се учим да сме по – организирани и отговорни, че трябва да умеем да се контролираме и да овладяваме емоциите, които ни пречат да постъпваме правилно. Часът продължи с игра за открояване на силните страни. Всеки ученик получи  индивидуална задача на лист, с кръг и три сектора. Насочих учениците да запишат в първата част три неща, които харесват в себе си, във втори сектор- три неща, които  им е приятно да правят и в третата част- три неща, които искат да чуят за себе си. Оставих учениците да работят по листа 10 минути. След изтеклото време, приканих учениците, които пожелаха да прочетат написаното.  Дискутирахме какво ново сме разбрали за себе си и съучениците си, дали е било трудно да споделим написаното с другите, как може да помагаме с внимание, разбиране и уважение. Така след последния участник и споделените емоции учениците осъзнаха, че да помагаш е възможно решение на проблема, че с приятел е по-лесно да се пребориш е гнева и че да помагаш е въпрос на избор. Участниците разбраха, че всеки е важен и значим. Пожелаха да опитат да зарадват другия до себе си, да му покажат, че държат на  него.

Урок 2

Урокът започнах използвайки познатото за учениците произведение на А. Каралийчев „Паничка мед“. Дискутирахме по темата как можем да помагаме. Какво означава достоен гражданин и кой човек има голямо или златно сърце. Учениците сами достигнаха до извода, че всеки сам избира как да постъпи, но харесаха примера,   на Димчо.  Осъзнаха, че и той е имал право на избор, но мисли първо за другите. Постъпва доблестно, помага, държи се като истински приятел.  Учениците съпреживяха вълненията на Димчо, Матейчо и учителя.

Темата продължих  въпроси  ние как може да помагаме. Нужно ли е да разполагаме с много или е по-важно желанието и да участваме. Запознахме се с Националната програма „Научи се да даряваш“. Дискутирахме по темата за правилата за работа по програмата. Насочвайки децата, те   определиха правилата на екипа при работа. Осъзнаха, че има неписани правила, които ни трябват цял живот и че е важно да постъпваме правилно, отговорно и да помагаме. Часът продължи с поставена тема учениците да нарисуват как ние бихме помогнали. Оставих ги да си помагат с идеи  къде и как може да помагаме, кога и в какви кампании и инициативи да се включим.

Разбирайки, че утре всеки един от тях може да се нуждаеш от помощ, децата осъзнаха че  трябва да помагат и да се отнасят с разбиране и  с достойнство към всички . Учениците с готовност решиха, че да помагаш може и да е лесно, стига да имаш желание и малкото, може да бъде достатъчно.

 

 

 

Галерия

Правилата на играта
Правилата на играта
Правилата на играта
Правилата на играта
Цели на проекта

  • Целта на урока е учениците да разпознаят необходимостта от правила не само в играта, но и в живота. Да посочат причини, защо са необходими такива правила в игрите и в живота. Запознаване с Националната програма„Научи се да даряваш“. Да определят правилата на екипа при работа по програмата.
Използвани материали

  • хартия за флипчарт, бели листи А4
  • маркери цветни моливи
  • листи за напомняне и бележки
  • цветни моливи и пастели

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg