Правилата на играта Урок 2

Учениците  развиha умения за насърчаване на дарителството и общото благо.

Учител работил по този проект: Севдалина Ташева Петрова
Описание на проекта

Чрез Приложение 1 “ Предложения за обществен договор“, учениците развиха умения как да бъдат полезни на себе си и на обществото.

Цели на проекта

  • Учениците да развият умения за насърчаване на дарителството и общото благо, като знаят как да сключват обществени договори.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg