Правилата на играта

Обсъждане на ролята, която изпълняват правилата в подкрепа на общата цел. Припомняне на понятието "договор" и изясняване на понятието "обществен договор".

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

„Поговорихме за това могат ли и как правилата се променят с времето и кое го налага”

За проекта обсъдихме правилата, които всеки познава и спазва – правила на класа, на семейството, на любимата игра. Направихме паралел с изучено литературно произведение (“Антигона“, Софокъл). Обсъдихме и вариантите, които се получават, ако тези правила не се спазват. Поговорихме за това могат ли и как правилата се променят с времето и кое го налага. Коментирахме понятията „обща цел“, „общо благо“ и „обществен договор“. Класът (18 души) бе разделен на три групи, които работиха върху предложенията за идеи, заложени във възможен „обществен договор“. Те разгледаха самостоятелно предоставеното им приложение, след което излъчиха говорители, за да представят работата на всяка група. Разгледаха и маркираха съвпаденията. В крайна сметка всички се обединиха около идеите в полза на общото благо ( напр. „Да участвам като доброволец в инициативи, които облагородяват квартала/училището“). Като работа за вкъщи бе дадена задача да напишат кратък текст на тема „Играта на живота“. Очаквам с нетърпение да видя какво ще се получи…
След занятията учениците споделиха, че се чувстват прекрасно и че имат намерение да събират всички материали, върху които са работили в своеобразно портфолио, което ще предоставят за нуждите на програма “Научи се да даряваш”. На проведена родителска среща родителите споделиха, че е чудесно това, че децата ще имат възможност за личностно развитие в областта на доброволчеството и благотворителността.

Галерия

Правилата на играта
Правилата на играта
Правилата на играта
Цели на проекта

  • Разпознаване необходимостта от правила не само в игрите, а и в живота.
Използвани материали

  • Разпечатано Приложение 1
  • Маркери
Работа вкъщи

Създаване на текст „Играта на живота“

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg