Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация

Проектът се реализира в рамките на три часа. Учениците се запознават със значението на понятията „предубеждение/предразсъдък“ „стереотип“ и „дискриминация“. Те разглеждат и обсъждат как се появяват и развиват предразсъдъците и стереотипите, какви видове биват, както и как те могат да прераснат в дискриминация.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

В рамките на първия час ни гостува Диана Якимова от Клуб на НСО гр. Търговище. След като направиха кратко представяне за опознаване, учениците обясниха своето виждане за понятията предразсъдъци, стереотипи, дискриминация. После под формата на игра обясняваха с мимики и жестове стереотипи, записани върху самозалепващи листчета на гърба на свои съученици, опитваха се на базата на даден образ/ снимка/ да разпознаят характера на лицето.

Вторият час премина в търсене на връзката предразсъдъци – стереотипи- дискриминация. Обсъждахме и анализирахме примери от различни сфери на изкуството, говорихме за това как нашите собствени предразсъдъци често отразяват предразсъдъците на другите (заобикаляща среда, семейство, общество)

Третият час беше заключителното обсъждане „Защо предразсъдъците и стереотипите са опасни?”. Учениците стигнаха до извода, че предразсъдъците/предубежденията могат да прераснат в стереотипи (обобщения) и когато те се използват, резултатът може да доведе до дискриминация (несправедливо отношение) и расизъм. Тъй като предразсъдъците се изграждат лесно, трябва наистина да се стараем да не им се поддаваме в мисленето си. Въпреки че даден човек може да е различен или странен за нас, той има право на индивидуалност и зачитане на мнението- обобщиха децата.

Галерия

Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Предразсъдъци, стереотипи, дискриминация
Цели на проекта

  • Да идентифицират и разпознават предразсъдъци, стереотипи и дискриминация в училището, общността и обществото.
  • Да могат да обясняват и разбират връзката предразсъдъци – стереотипи – дискриминация.
  • Да анализират негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация.
Използвани материали

  • Флипчарт.
  • Хартия.
  • Самозалепващи листчета.
  • Маркери.
  • Подготвени предварително снимки от приложението
Работа вкъщи

  • Да отбележат няколко предразсъдъка, характеризиращи дадена нация/ за втория час/
  • Да подготвят колаж или плакат, изразяващ отношение към разглежданите проблеми/ след третия час/

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg