Представяме Ви

Урокът премина в рамките на два часа. Учениците  изготвят и представят мултимедийна презентация за избран от тях в предния час филантроп, който е допринесъл за това светът да е по- добро място за всички. Изграждат умения за оценка по зададени критерии презентациите на съучениците си.

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

След като в предишния проект всеки си избра личност, за която да разкаже, сега учениците подготвиха кратки презентации. След това целият клас  имаше възможност да се запознае с филантропската дейност на известни личности- Евлоги и Христо Георгиеви, Йорданка Филаретова, Бил Гейтс, майка Тереза и други. Учениците показаха своите умения за представяне пред публика, заедно коригирахме някои недостатъци на презентациите. Изготвихме гирлянд на филантропите, с който украсихме кабинета и така повече ученици ще имат възможност да се запознаят с тяхната дейност. Два часа са ни малко, за да разкажем всичко, което искаме, да изкажем мнение и коментираме…

Галерия

Представяме Ви
Представяме Ви
Цели на проекта

 • Да търсят и подбират информация за мултимедийно представяне.
 • Да изготвят и презентират резултати от работата си.
 • Да разпознават и оценяват елементи на успешна мултимедийна презентация.
 • Да популяризират дейността на филантропи пред училищната общност.
Използвани материали

 • Компютър
 • мултимедиен проектор
 • хартия
 • принтер
 • джобчета
 • канап
Библиография

 • Енциклопедия „Дарителството”том 1-3, съст. иред. проф. д.и.н. ВескаНиколова и доц. д-рРосицаСтоянова, изд.БългарскидарителскифорумсъсспомоществователствотонаАмериканскафондациязаБългария, ИК „Проф. ПеткоВенедиков”, С., 2012 ОнлайнверсиянаЕнциклопедия: https://daritelite.bg/
 • „Коисанай-големитефилантропи в света?” https://profit.bg/news/Koi-sa-naj-golemite-filantropi-v-sveta/nid-79559.html
 • Материали по избор на учениците от Интернет
Работа вкъщи

не се предвижда

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg