Създаване на дух на доброволчество

На гости ни беше Пламена Николова - представител на TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество в България.

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

Темата разработихме в два учебни часа.

Първият час изгледахме видео, в което хора с общи усилия реставрират сградата, в която живеят. Някои от децата разказаха, че хората от техния блок се събират,  подобряват и почистват пространството около блока. Децата споделиха,че и те винаги се включват. Така дефинирахме думата доброволец, а именно – някой, които извършва работа или предоставя услуга без заплащане.

Разделих класа на 5 групи и им раздадох приложение 1, където те записаха проблеми или потребности, които виждат около себе си и които могат да бъдат решени с доброволчески труд.

Вторият час нашата гостенка Пламена Николова  ни разказа за платформата  TimeHeroes, за доброволческите клубове и тяхната дейност и подари на децата стикери, а те и разказаха и показаха доброволческите каузи в които са участвали. Разгледахме мисиите които има в момента тази платформа. Децата проявиха интерес към мисията”Дари речници и учебници за българско училище в Молдова”, в която искат да се включим.

Галерия

Създаване на дух на доброволчество
Създаване на дух на доброволчество
Цели на проекта

  • Формиране на знания и умения за доброволчеството като инициатива в полза на другите
  • Запознаване с платформата TimeHeroes
  • Формиране на умения за избиране на доброволчески проект

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg