Стъпки за разработване на проект

Клас: 4

Учениците се запознават с основните стъпки за планиране, изпълнение и оценяване успешността на общественозначим проект. Урокът включва практически проект на класа за подкрепа на семейство в нужда в общността. Всеки от учениците ще поеме отговорност за изпълнението на задача и ще допринесе за постигането на целта на общия проект.    Продължителност: Две  занятия по 40 минути. Урокът може да отнеме две/три седмици с включеното време за практическа реализация на планираните задачи.

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Урокът започнах на 10.10. с въпрос дали е лесно да правим добро. Коментирахме как се  чувстват децата, кое  ще ни достави радост и удоволствие, кое  ще е интересно и забавно. Учениците споделиха, че понякога  малък жест на внимание и споделени емоции, помагат и  се чувстват по-добре. Насочих вниманието на четвъртокласниците   към  седмица на четенето  и предстоящия  празник на народните будители.Говорихме за очакванията и надеждите на хората и как ние може да помагаме, как да отбележим по по- различен начин седмицата на четенето и празника на народните будители. Припомних на учениците за първите будители. Акцентирах върху  термините доброволец, дейност в полза на общността, филантропия и дарители. Говорихме  по темата и  с какво можем ние  да сме полезни. Набелязахме няколко стъпки, в които да участваме и да зарадваме децата от втори  „ А“ клас  в училище като им представим  с кратка презентация, свои изработени книжки и  албуми  за народните будители. Подготвихме тематични  книгоразделители, с които да изненадаме второкласниците.Решихме да се включим  и да четем любими приказки пред децата в Регионална библиотека „ Любен Каравелов“ и по този начин да отбележим 1.11.Подбрахме  любимите си приказки и за четене, които да представим в библиотеката и какво да споделим като информация за будителите.Решихме за най- малките си слушатели  да приготвим  лично оцветени и  ламинирани книгоразделители.

В продължение на няколко часа се подготвяхме с материали, приказки  и изработихме книгоразделителите  за изненада.

Втория час започнах  на 17.10. с припомняне на термините доброволец, дейност в полза на общността, филантропия и дарители. Обсъдихме подготовката си  за четене и представяне пред второкласниците и малките деца от Регионална библиотека“ Любен Каравелов“. Играхме играта „ Кой съм аз?“ и откривахме  имената на будителите.Говорихме за народните будители, които ще представим и техният принос за общността. Дискутирахме върху заслугите им и кои от тях ще включим в представянето. Наблегнахме на значимите имена сред будителите, които искаме да покажем на изработени табла, книжки, албуми, лапбук  и презентация.

В края на часа поздравих учениците за работата и ангажираността им.

От коментарите в час

„Добър ли си и светът става по- добър“

„ Като правим нещо и го споделяме, то става важно и за другите“

„ Можеш да дариш не само средства и предмети. Можем да сме полезни на другите с труд, грижа, внимание“

„Когато деца помагат на  други деца, по- лесно се учи“

„ Споделеното  добро се помни по-дълго“

Галерия

Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Цели на проекта

  • Оописват основните стъпки за стартиране на проект;
  • Оценяват успешността на проект
Използвани материали

  • Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели;
  • Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда;
  • Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg