Стъпки за разработване на проект

Клас: 4

Учениците се запознават с основните стъпки за планиране, изпълнение и оценяване успешността на общественозначим проект. Урокът включва практически проект на класа за подкрепа на семейство в нужда в общността. Всеки от учениците ще поеме отговорност за изпълнението на задача и ще допринесе за постигането на целта на общия проект.    Продължителност: Две или три занятия по 40 минути. Урокът може да отнеме две/три седмици с включеното време за практическа реализация на планираните задачи.

Учител работил по този проект: Лилия Рачева
Описание на проекта

„Ако искаме да помогнем на семейство в нужда, какво можем да направим?“

От много време помагаме на деца в нужда. Даряваме. Силно бе желанието на децата те сами да извървят пътя за създаване и реализиране на проект. След като изучихме с тях наръчника на доброволеца, след като вече го правиха на хартия и получиха обратна връзка за силните и слабите страни, лесно успяха да формулират стъпките, които трябва да следват, за успешното му реализиране.  Емоцията беше голяма. Въодушевлението не ги напусна до момента, в който всичко приключи.

Идеята, на кого да помогнем,  дойде от г-жа Мария Гинева – директор на Сдружение “Бъдеще за децата”. Благодарение на нея успяваме да работим пълноценно по “Научи се да даряваш”.

Дойде момента, в който трябваше да приложим знанията си на практика – да помогнем на едно семейство в нужда/баба и деветгодишната внучка, която отглежда сама/.  Най-напред старателно попълнихме плана, който щяхме да следваме. Всеки даваше идеи, изслушвахме се и записвахме това, което отговаря на изискванията. Усърдно се работеше в тетрадките, за да не пропуснем нещо важно. Запознахме с плана си и директора на нашето училище – г-жа  Цвета Милева.

Разпределихме ролите си така:

  • аз: направих един голям плакат за входа на училището; разпечатах малки плакати за всяка класна стая, написах писма до всеки клас, в които подробно описах предстоящата благотворителна акция;
  • децата: залепиха големия плакат; разнесоха писмата във всяка класна стая; обясняваха на децата от училище, които имаха въпроси; помагаха на малките ученици да си носят даренията; посрещаха всеки дарител и му помагаха или го упътваха къде точно да остави дарението си; самите те дариха.

В процеса на разпространение на информацията за акцията, се оказа, че още едно семейство с три деца има голяма нужда от помощ. Устно информирахме колегите и учениците, че такова семейство спешно се нуждае от храна, дрехи и играчки.

Започна една изключително емоционална кампания, която нарекохме “Дари добро”.

Всичко това нашият директор споделяше на страницата на училището ни, където го видяха и хора, които не са от общността.

Колеги дойдоха при децата и им казаха много мили думи за подкрепа.

Отзвукът беше огромен! Включиха се ученици от всички класове, всички колеги, хора извън училище,  дойдоха и дарители, които предложиха финансова подкрепа на семействата, а аз ги изпратих при Мария Гинева, където те са оставили средствата.

За извозването на даренията се погрижиха родителите на едно от моите деца. Дойдоха с бус, а децата го натовариха. Не усещаха нито умора, нито тежестта на пакетите, а носеха и коментираха с усмивки колко е пълен бусът.

След ден научихме, че сме помогнали на много хора и семейства в нужда. Не ги познаваме. Те също не ни познават. Но ние внесохме малко вяра в дните им, а те – осмислиха нашите.

Всеки дарител получи сертификат с благодарност от името на класа ни. Всяко семейство на дарител получи писмо-благодарност от мое име и името на децата. С писмо благодарихме и нашия директор за съпричастността към нашия проект.

Мисля, че проектът ни е успешен. Ако се наложи отново да помагаме, знаем и можем!

Доказахме, че доброто е заразно!

 

От коментарите в час

“Госпожо, не мога да повярвам, че го правим!”

“Госпожо, дано да съберем много дарения!”

“Госпожо, толкова е тъжно да нямаш играчки.”

“Госпожо, дано сме помогнали!”

Галерия

Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Цели на проекта

  • Оописват основните стъпки за стартиране на проект;
  • Оценяват успешността на проект
Използвани материали

  • Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели;
  • Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда;
  • Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg