Стъпки за разработване на проект

Учениците ще се запознаят със стъпките в разработването и прилагането на един проект, както и с това, как проверяваме успеха на проекта.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

В първия час на урока представих основните стъпки от процеса на планиране и осъществяване на проектна идея. Дадох примери, близки като разбиране и опит за децата като организиране на парти за рожден ден. Учениците също дадоха примери, с което демонстрираха добро разбиране за основните стъпки от процеса на планиране. След това насочих вниманието им към проблеми, към които класът като общност има отношение. След кратко обсъждане, в което учениците свободно споделяха наблюдения от живота в училище, се спряхме върху проблема, свързан с чистотата в училищния двор и реда по коридорите в междучасията. За мен беше интересно да чуя от тях, че те не се чувстват напълно сигурни, разхождайки се в коридорите в междучасията, тъй като по-големите ученици често са по-буйни, шумни и хаотични… И така, с насърчаване от моя страна да не бягаме от проблема, а да бъдем част от неговото решение, учениците започнаха да дават идеи за това как да се подобри чистотата в училищния двор и да се установят разумни правила на поведение в междучасията.

Преминахме през оценяване на идеите и постепенно оформихме план за работа. Ключово за осъществяването на целите, които си поставихме, беше участието и ангажираността на всички ученици в училище. За постигането на това учениците решиха, че искат да влязат в останалите класове, за да представят идеята – график с дежурства, чрез който учениците ще участват в регулярното почистване на двора и ще помагат на учителите при установяване на ред по коридорите. Идеята беше съгласувана със заместник-директора на училището. Класът се раздели на екипи, като всеки представи инициативата в останалите паралелки. След всички срещи и обсъждания с участието и на по-големите класове бе финализиран и планът за действие – учениците от първи до четвърти клас ще почистват двора по време на голямото междучасие по конкретен график, а тези от пети до седми клас ще дават дежурства на втория етаж в помощ на учителите. Всички откликнаха с интерес и ентусиазъм. Сега е време за изпълнение на плана!!!

Цели на проекта

  • Учениците да създават и описват основните стъпки за стартиране на проект

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg