Тормоз, насилие и основни демократични ценности

Клас: 7

Учениците ще обсъдят, че тормозът нарушава основните демократични ценности на човека. Учениците ще предприемат действия по въпроса за тормоза, като проучвания на различни групи и споделяне на резултатите и възможните им решения с другите.  Продължителност:  Две или три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Урокът започва с въпроса „Ако можехте да промените едно нещо в нашето училище, което ще помогне на учениците да се разбират по-добре, какво ще бъде то?“, показан с мултимедия. Учениците имат възможност да помислят и всеки да даде своя отговор. Някои от тях веднага се досещат, че темата е свързана с предстоящия 27 февруари – Ден на розовата фланелка, честването на който е традиция за училището. Г-жа Рени Спасова, заместник-директор обявява на класа тазгодишното мото „Училище без насилие“ и организаторите – 7 а и 9 а класове. До Деня на розовата фланелка те разполагат с една седмица, в която могат да набележат дейности, посредством които допринасят за осъществяване на каузата. Следва дискусия по въпросите:

 1. Случвало ли се е на вас или на някой, когото познавате, да е тормозен от други ученици – с думи или физически? Как се почувствахте?
 2. Какво мислите, че може да се направи, за да спре тормоза в нашето училище?
 3. Мислите ли, че класът, ако действа заедно като група, може да доведе до промяна в училище по отношение на тормоза? Ако можехте, бихте ли поели отговорността да опитате?
 4. Спомняте ли си някакви форми на тормоз в нашето училище и кои основни демократични ценности нарушават те?

Дискусията е разгорещена, като част от учениците наблягат на фрапиращите случаи, получили печална медийна известност, а други смятат, че за да се стигне до там, се започва от невинна закачка, обида или дори шега.

Формулирам понятието „застъпник“, като обяснявам на учениците, че това е човек, който пише, говори открито или действа в полза на нещо или дава подкрепа за нещо. В случая те и деветокласниците получават възможност и поемат отговорността да противодействат на насилието във всичките му форми. За да може обаче тяхното участие да е ефективно, е необходимо те да разполагат с базови данни, свързани с всички заинтересовани страни за противодействие на тормоза. Дефинирам термина проучване и обяснявам какви са неговите цели. Разделям учениците на 4 екипа, всеки от които има за задача да потърси или сам измисли въпроси, свързани с агресията сред подрастващите. Проучването е насочено към всички заинтересовани страни – деца, учители, административен персонал, родители. В часовете по ИТ те получават възможност да потърсят информация и всеки екип представя подходящите въпроси за съответната целева група. Следващата стъпка е консултация с училищния психолог и ръководител на Ресурсен център към училището, г-н Панов, който консултира седмокласниците защо даден въпрос е подходящ или неприемлив. Тъй като в училището работи Училищен координационен съвет за справяне с насилието и анкети за тази учебна година вече са попълнени, Ивайло Панов запозна учениците с резултатите от тях. Първата е свързана с установяване на състоянието на тревожност и скалата, определяща високо гранично ниво на такава. За втората е използван въпросникът UIBS-18 „Скала за тормоз на Университета в Илинойс”, българска адаптация – П. Рандев, 2011 г., свързана с възможни поведения през последния месец, както и с резултатите на трите изходни норми, средните стойности и стандартното отклонение – „Bullying“(Тормоз), „Victimization“(Превръщане в жертва),

„Fight“ (Сбиване).

В резултат на проведените професионални проучвания в 7-мите класове, се достига до извода, че като цяло момчетата демонстрират завишена (относно нормалното разпределение) базова тревожност, а момичетата занижена, следователно стратегията за психологическа интервенция трябва да е насочена към редуциране на моментната тревожност при момчетата, особено при две от тях с гранично високото ниво на Т-тревожност. Данните от проучванията се оказаха много интересни за децата, а също и начинът на представянето им в табличен и графичен вариант.

Преминаваме към обсъждането на инициативите, с реализирането на които седмокласниците смятат, че биха били полезни за осъществяване на идеята „Училище без насилие“. След консултация с 9 а клас, всички единодушно се обединяват около идеята, че трябва да се включат възможно най-много деца и в тази връзка обявяват кампания „Най-розово училище“ 2019, където всеки клас, група, клуб получават възможност да представят своя идея,свързана с намаляване на агресията сред подрастващите. Още в първия ден на обявяване на събитието се включиха децата от ЦДО – 2-ри и 3-ти класове, както и 9 б клас, които изготвиха табла под надслов „Кръг на избора“ и „Насилието е привилегия на слабите“.

От коментарите в час

„Беше неправилно, когато се сбиха за момичето, не е това начина, по който да я впечатлиш.“

„Недопустимо е родител да дойде в училище и да се кара с учители или деца. Това трябва да се наказва. Има си класни, те знаят най-добре какъв е случаят.“

„Прекалената шега също води до конфликти. Да се забавляваме – да, но човек трябва да усеща границата.“

„На всяко момче ще му повлияе на самочувствието, ако бъде набито. А и не е честно ако си по-голям, или по-силен.“

„За мен това е сериозен ангажимент – да организираме кампанията. Клас, ще се справим! Тази година трябва да е най-мащабна.“

„от чата: „Вече ни подкрепят здраво. Г-жа Горанова все пак си е нашата госпожа в малката занималня.“

Галерия

Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Тормоз, насилие и основни демократични ценности
Цели на проекта

 • Учениците ще опишат как основните демократични ценности се прилагат към всекидневния живот
 • обяснят, че усилията за спиране на тормоза, представляват акт на филантропия, защото представляват застъпничество за общото благо на другите
Използвани материали

 • Екземпляр от основните демократични ценности (вж. Приложение № 1)
 • Вестникарска хартия и маркери
 • Компютър/компютри
 • Песента на Ерик Клептън “Change the World” https://www.youtube.com/watch?v=x11NA63gLDM
Библиография

 • https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-02-24/den-na-rozovata-flanelka-sreshtu-agresiyata-v-uchilishte
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родители и ученици: учениците ще занесат проучването вкъщи на родителите си, за да го попълнят.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg