Трябва ли всички деца да ходят на училище

Основно право на детето е правото на образование. Доброто образование е предпоставка за по-големи възможности за реализация и за по-добър живот на хората.

Учител работил по този проект: Сийка Джанева
Описание на проекта

Учениците се запознаха с правото на всяко дете на добро образование. Дискутираха се факти за това, че не всеки има достъп до образование и училище. Научиха значението на думите право, привилегия, доброволчество за общността.
Запознаха се с дейността на фондации, които работят с деца без родители. Научиха за доброволци на фондация „Подарете книга”, които предоставят книги и се грижат за читателските умения на деца от домове в цялата страна.
Проведохме среща с доброволец на фондация „Подари книга”.
Проведохме читателска среща в НЧ „Светлина” и дарихме книги.
Реализира се идея за бъдеща доброволческа инициатива за даряване на книги за деца от дом в Благоевград.

Цели на проекта

  •  Учениците научават за страни и хора, които живеят по-бедно от нас и в които децата няма достъп до образование и училище;
  •  Формират умения за работа в екип;
  •  Развиват умения за планиране и изпълнение на доброволчески проект;
Използвани материали

  •  Интернет връзка
  •  Мека топка
  •  Флумастери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg