Трябва ли всички деца да ходят на училище

Учениците изследват въпроса за образованието като право до което не всеки има достъп. Планират и изпълняват одброволчески проект, за да помогнат, повече хора да имат достъп до образование.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Този урок беше реализиран за два учебни часа. Говорихме за това, какво е право. Учениците записваха на дъската нещата, които смятаха за своите права и кои са техните задължения. Говорихме за битието и живота на децата по света, нещата които имат и тези които им липсват. Децата смятат образованието за даденост и този урок им даде възможност да помислят за нещата, които имат и да ги оценят от друга гледна точка.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg