Цветовете на неразбирателството

На учениците се постави задача да нарисуват един и същи предмет, но с различни цветове. Беше им интересно и забавно. Не разбраха защо го правят. След това всеки представи своите рисунки. На въпроса ми Кой предмет най-много харесвате? не успяха да изберат само един. Харесваха всичките си творения, защото им носеха различно послание и ,,ми служат еднакво." След това се припомни приказката ,,Градината на народите" и извода от нея. Раздадох им пъстри желирани бонбони, като всеки трябваше да избере различни по цвят. попитах: Кой бонбон харесахте най-много?. Учениците отново не успяха да направят еднозначен избор. ,,Нали са бонбони - всички са вкусни и ги обичам!" - това беше единният отговор. Свързахме опита с приказката и започнахме дискусия по въпросите на толерантността. В класа също има различни деца, по религиозен признак. Но всички ги уважават и това различие не е пречка за приятелството между третокласниците. Занятието продължи доста дълго време, като се дискутираха различни случаи на толерантност и на нетолерантност, изразяваха се мнения и отношения. В края на занятието се изработи интересна апликация ,,Настроенията на облачето".  

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Предсатвя се идеята за споделяне,когато ресурсите са недостатъчни. учениците се запознават с идеята за толерантност към различните. Повишават уменията си за разбиране при слушане и на анлитично мислене.

Галерия

Цветовете на неразбирателството
Цели на проекта

  • Учениците да разберат, че хората са различни
  • Да се стремят към толерантност, разбиране и уважение към многобразието и различността мвжду хората
Използвани материали

  • листи, цветни флумастери, цветни хартии ,лепило
  • желирани бонбони

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg