Цветовете на неразбирателството

Повишават уменията си за разбиране при слушане и прилагане на аналитично мислене, изграждане на критерии за преценка. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Учител работил по този проект: Паола Колева
Описание на проекта

Заключителното занятие по програмата „Научи се да даряваш“, проведено в навечерието на 15.05. – Международният ден на семейството. Темата за различията е позната на децата и обсъждана в различни уроци и по различни предмети. Тя не е чужда и далечна, малките ученици имат изградено мнение и позиция по нея. Те са търпими и толерантни към различните деца, които имаме в класа ( дете със синдром на Даун) и са срещали такива и извън училище. Погледнахме пръстите на ръцете си и видяхме колко различни, но без нито един от тях не можем да се справим, защото всеки от тях е еднакво нужен, за да сме сръчни и да се обслужваме пълноценно. С пълното съдействие на родителите и желание да са полезни всяко дете донесе туя, която да засадим в градината на радостта в училищния двор! Растенията бяха различни по големина, но еднакво красиви…  Те щяха да направят средата, в която прекарваме почти цял ден по- красива и приятна и ще порастват заедно с децата пред очите ни. Достигнахме до извода, че различността много често е полезна и трябва да приемаме различните от нас, защото всеки човек е уникален, въпреки своите специфични отенъци на характера или визията си. Големите ученици от 11 клас с радост помогнаха при засаждането на двора, получи се чудесна работа в екип и приемственост! Наесен нашите растения ще ни посрещнат пораснали заедно с порасналите деца. Чака ни приятна и весела ваканция след добре свършена работа!

 

 

 

От коментарите в час

,,Човек трябва да бъде добър към другите и да отвори сърцето си!“- Михаил

,,Колкото сме различни, толкова сме по интересни.“- Елена

Галерия

Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цели на проекта

  • Учениците да разберат, че хората са различни;
  • Учениците да разберат, че хората са различни;
  • Учениците ще разпознават и сравняват примери за толерантно и нетолерантно поведение;
Използвани материали

  • Растения- туи, цъфтящи, кипариси
  • Пръст
  • Малки инструменти за работа
  • Ръкавици
Библиография

  • Собствени материали
Работа вкъщи

Да разкажат у дома за работата на открито.

Да продължат да се грижат през годините за своите растения.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg