Управление на отпадъците

Клас: 3, 5

Урокът въвежда понятието компостиране на хранителни отпадъци. Учениците изследват хранителните отпадъци в училището и научават повече за процеса на рециклиране на остатъци и отпадъци от храни като по-добър начин на полагане на грижи за земята. Класът представя в писмена форма пред останалите от училището плановете си за и резултатите от изследването по темата. Продължителност: 2 занятия по 40 мин., както и време за изследване на хранителните отпадъци през голямото/обедното междучасие.

Учител работил по този проект: Росица Русева Георгиева
Описание на проекта

Урокът „Управление на отпадъците“ премина в два учебни часа.

На 13.03. 2019 година с учениците разсъждавахме, защо трябва да пазим природата, как да се грижим за околната среда.

За по-добра нагледност използвах презентация на сдружение – „Екобулпак“.

Затвърдиха се понятия, като – рециклиране, разделно събиране на отпадъци, стопанисване на околната среда, депо за отпадъци, среда на живот, хумус.

Учениците се запознаха с причините поради които трябва да компостираме хранителните отпадъци. Те се запознаха с новото понятие – компостиране. Съгласиха се да направят опит вкъщи – да съберат хранителни отпадъци и да ги сложат в тъмен чувал, да завържат и след няколко дни да наблюдават какво се е случило. Другата домашна работа беше да направят проекти свързани с идеи за опазване на природната среда, да споделят случки в които те са показали своята отговорна гражданска позиция по този проблем.

На 20.03.2019 година – втори час – учениците представиха проектите и споделиха опита свързан с процеса компостиране. Дори споделиха и своите впечатления, за това какво се изхвърля в кошчетата за боклук в училищния двор. Все още нямаме културата за осъзнато разделно събиране на отпадъците.

В нашето училище – 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ имаме поставени кошове за разделно събиране, но трябва да има и семейна култура на поведение. Децата наистина нямат навика. При напомняне те го правят, но навън …, навън нещата са различни от работата в училище.

 

От коментарите в час

Какво се случва с храната, която децата връщат в стола след като се наобядват?

– Предлагам във всеки дом, в кофата за боклук да се поставят четири различни по цвят торбички и да се разделя боклука при изхвърлянето му.

– Мама винаги дава на съседката храната,която ни е останала, за да се даде на кучето Бъки. Така ние не изхвърляме хранителни отпадъци.

– Трябва да пазим природата, защото без нея, нашият живот е немислим.

 

Галерия

Управление на отпадъците
Управление на отпадъците
Цели на проекта

  • Да разберат, че е необходимо хранителните отпадъци да се компостират;
  • Да изследват хранителните отпадъци в училище;
  • Да направят изводи за важността на процеса на управление на отпадъците.
  • Да дадат определения за стопанисването на околната среда;
  • Да развият въпроси, за да разберат значението и процеса на компостиране;
  • Да покажат, че разбират нови думи чрез графични изображения;
  • Да предадат в писмена форма резултатите от изследването на хранителните отпадъци.
Използвани материали

  • Затворен найлонов плик от 4 литра с боклук от домакинството, включително хранителни отпадъци (обелки от банани, картофи или портокал; корички хляб, зеленчуци и др.), хартия, празна консерва, стъклена бутилка, листа и малки съчки, окосена трева и др.;
  • Копия за учениците на Приложение № 1: Писмо до семейството и Приложение № 2: Речник на компостирането;
  • Компютър и интернет връзка.

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg