Уроци по лидерство

Шери Л. Дю (автор и изпълнителен директор на американското издателство “DeseretBookCompany”): „Истинските лидери осъзнават, че лидерството не означава да се фокусират върху себе си, а върху хората, на които служат. Те не трябва да превъзнасят себе си, а да помагат на другите да растат.“

Учител работил по този проект: Росица Стефанова
Описание на проекта

Урокът се проведе в рамките на три часа, в които учениците работиха върху предварително поставени задачи, след което дискутираха върху изказаните от тях мнения, изгледаха мултимедийна презентация и направиха обобщения.

 • Съдържание –Въпросите, които разгледахме, бяха свързани с ученическите представи за лидер, с визията на лидера- качества, външност, емоции, с това дали човек се учи да бъде лидер или се ражда такъв. Интересно беше, че една част от учениците свързват лидерството с издаване на заповеди и авторитаризъм.
 • Процес – Първия час посветихме на ученическите идеи- кой какво си мисли за лидера и лидерството, какви качества трябва да има един лидер, как според тях трябва да изглежда, как и какво говори, как кара другите да се чувстват. След това на дъската обобщихме мненията. Изненадана съм от мнения като“кара хората да се чувстват стресирани“ и „ гледа на хората като роби“. Явно това са идеи за лидер и лидерство, дошли от младежи лидери в американски филм..Втория час изгледахме предварително подготвената презентация „Лидер и/или мениджър”,направихме съпоставка между двете понятия и разгледахме различните лидерски стилове. По време на третия час направихме калейдоскоп на световните лидери, разглеждайки делото им- Мартин Лутер Кинг, Нелсън Мандела, Махатма Ганди. Потърсихме лидери в национален и общностен мащаб, прочетохме различни мисли за лидера и лидерството.
 • Резултати: В резултат на трите занимания от по 40 минути учениците придобиха по- ясна и точна представа за това кой човек може да бъде лидер, вече могат да разграничават различните лидерски стилове, запознаха се с делото на световнозначими лидери.
От коментарите в час
Галерия

Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Уроци по лидерство
Цели на проекта

 • Учениците набелязват характеристиките на добрите лидери;
 • Дават определение на лидерството в услуга на общността;
 • Запознават се с различните лидерските стилове, със силните и слабите им страни;
 • Разграничават понятията „лидер“ и „мениджър“;
 • Разсъждават върху собствените си преживявания като лидери и като членове на група.
Използвани материали

 • Хартия
 • Мултимедиен проектор
 • Мултимедийни презентации

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg