Уроци по лидерство

Учениците разпознават и анализират различни видове лидерство. Подготвят визуална презентация за лидера,  който поставя на първо място потребностите на другите и на общността. Проучват и демонстрират качествата на добрия лидер, който служи на общността.

Учител работил по този проект: Елена Вретенарова
Описание на проекта

Учениците разгледаха приложенията към урока и от собствен опит и ученото по социалните дисциплини се съгласиха, че има поне четири стила на лидерство. Учениците стигнаха до извода обаче, че както няма чисти стилове, така и всеки лидерски стил има плюсове и минуси. Понякога на лидера му се налага да бъде демократичен, понякога авторитарен. Учениците разсъждаваха кога и при какви обстоятелства лидерите подхождат по различни начини. Те актуализираха знанията си по история и чрез исторически личности типологизираха различни световни лидери. Отново пуснаха презентацията за Мартин Лутър Кинг, който освен велик филантроп е и един от най-демократичните световни лидери, променили светогледа на голяма част от човечеството. Учениците разсъждаваха върху въздействието на неговата реч „Имам една мечта“. През втория час учениците разиграваха различни стилове лидерство като използваха за основа техниката на социалния театър.

Цели на проекта

  • Учениците ще набележат характеристиките на добрите лидери.
  • Учениците ще анализират силните страни и слабостите на лидерските стилове.
  • Учениците ще дадат определение на лидерството в услуга на общността.
  • Учениците ще разсъждават върху собствените си преживявания като лидери и като членове на група.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg