Елена Вретенарова

гр. София 32 СУ „Св. Климент Охридски“ 13 изпълнени проекта

Учител съм по Философски цикъл и Гражданско образование. Убедена съм, че основно социалните дисциплини задават идеята за демократично гражданство. Да бъдеш гражданин според мен означава активност, чувствителност към социалната проблематика и конкретни знания и умения, за да се подобри социалния живот. Тези потребности се удовлетворяват не само в конкретиката на училищните занятия, но и в редица извънкласни дейности и особено, партньорства с НПО. Програмата "Научи се да дарява'" е един изключителен шанс за младите хора да преминат през конкретни стъпки по пътя на дарителството и доброволчеството. Аз, като учител, съм изключително щастлива за шанса, който ми предостави Български Дарителски Форум да апробирам програмата в България и да бъда един от пионерите, които поставят началото на един нов тип обучение, което ще осмисли живота на младите хора.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg