Да направим проект в полза на обществото

Учениците ще се научат в рамките на четири учебни занятия (14.12.2016- 21.12.2016) как се разработва проект в полза на обществото. Използвайки наученото за доброволчеството и филантропията, учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на обществото и ще вземат решение кои проблеми са най-неотложни.  

Учител работил по този проект: Елена Вретенарова
Описание на проекта

През първия от общо четирите часа учениците разсъждаваха върху въпроса „Има ли гражданско общество в България и какво означава да си активен гражданин?“. Учителят напомни, първите прояви на гражданското общество датират от втората световна война, когато благодарение на българската държава в лицето на митрополит Кирил, депутата Димитър Пешев и гражданите на населените места, през които минава влакът с депортираните евреи, тези хора са спасени.

Учениците стигат до извода, че ГО е възможно само с активното участие на гражданите. Филантропията и доброволчеството са само част от белезите на добре развитото ГО.

През останалите часове учениците дефиницираха някои от потребностите на общността, към месец декември- болни деца; хора, които са социално изключени; изгорялата библиотека в северна България и трагедията в Хитрино.

Учениците се разделиха на групи и решиха че в рамките на програмата могат да осъществят няколко проекта- 3 доброволчески и 2 филантропски.

С помощта на БДФ учениците получиха контакт с фондацията „Четири лапи“, хранителната банка и църква в жк.“Дружба“ за раздаване на топла супа на бездомни. Предстои посещение на тези обекти в свободното от учебни занятия време и безвъзмездно полагане на доброволчески труд. Учениците са на мнение, че еднократното извършване на добро дело трябва да бъде закрепено с повторни действия. В приюта за кучета учениците ще заведат и своите родители като по този начин ще ги приобщят към доброволчеството.

Учениците имат и две акции в рамките на училището. Първата е свързана с призива: „Дари една следобедна закуска в помощ на хората от Хитрино“ ;  а втората е свързана със събиране и изпращане на книги в изгорялата библиотека в с. Мененкьово. Тези акции се осъществяват в подкрепата на училищното ръководство и учителския съвет.

Цели на проекта

  • Учениците да получат знания за разработване на проект като преминат през всички стъпки от идеята на проекта до неговата популяризация.
  • Учениците да разработят конкретен доброволчески проект.
  • Учениците да включат в проекта си структури, организации и родителската общност.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg