Уважение към природата

Учениците ще подобрят отношението си към природата чрез добри дела. Ще обсъдят екологията, рециклирането и как тяхната околна среда ги засяга.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Започнахме с това, че всички трябва да сме отговорни към изхвърлянето на отпадъци.

Галерия

Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Цели на проекта

  • Да се усвоят знания от учениците за важната роля на природата за човека
  • Да се формират умения з а подобряване живота на хората чрез благоприятно въздействие върху природата. Да осъзнаят отговорностите и начините за такива действия
  • Да се усвоят знания и формират умения сред учениците за дейности свързани с екологията и рециклирането
  • Учениците д а осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в полза на хората

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg