Уважение към природата

Опазването на природата означава, защита на живите организми и на средата в която те живеят.

Учител работил по този проект: Павлина Димитрова Божкова-Лалова
Описание на проекта

          Урокът протече в рамките на три учебни часа и се проведе на открито.

Много често говорим с децата, че трябва да опазваме околната среда. Затова по повод Деня на Земята-22 април, решихме да почистим едно много популярно място в Златица- Спасовото кладенче. Това място се използва за почивка, пикник сред природата и се намира близо до града.

      Бяхме направили предварителна организация с родителите за чували за смет, ръкавици и разбира се продукти за пикник.

     И така в съботния ден една голяма дружина се отправихме към мястото.

С децата събирахме отпадъци, а докато си почивахме обсъждахме поведението на тези хора, които ги изхвърлят. Разказах им за разделното събиране на отпадъците, но за съжаление в нашия град няма такова.

  Обяснихме какво е природа. Децата бяха много любопитни. Питаха за всяка тревичка и животинка.

След като почистихме хапнахме вкусна скара, която ни бяха приготвили родителите. Децата се чувстваха удовлетворени от това, че са направили нещо полезно за природата.

От коментарите в час

Децата разитваха за всяка тревичка и храстче.

Когато видяхме едно много красиво гущерче, всички спряха, запазиха тишина, са да не го уплашим и го снимахме.

Галерия

Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Цели на проекта

  • Да се усвоят знания от учениците за важната роля на природата за човека;
  • Да се усвоят знания и формират умения сред учениците за дейности свързани с екологията и рециклирането;
  • Да изследват и обсъждат различни елементи от природата;
  • Да извършват дейности, свързани с екологията и рециклирането;
  • Учениците да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в полза на хората.
Използвани материали

  • чували за боклук
  • ръкавици
Работа вкъщи

Предварителна организация по провеждане на  акцията.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg