Уважение към природата

Темата "Уважение към природата" дава много възможности за реализация и всичките са добри и възпитателни. Ние решихме да направим урока двупланово: Начините, по които замърсяваме и вариантите за опазване. Много е тежко да се обясни, че дадено човешко действие е грешно, когато точно то е модел на поведение в семейната среда. Затова е добре тази тема да е с много продължения във всеки подходящ и удобен момент. Изводите, до които исках да достигнем, са: 1. Ролята на човешката дейност в цялостното унищожаване на планетата; 2. Човекът като най-висше създание на земята и неговото безсилие пред силата на природата като знак, който ни се дава да уважаване и пазим мястото,  на което живеем. Имахме и творческа дейност - рисувахме по темата, направихме си коридорна изложба. Завършихме с музикален клип, онагледяващ резултатите от действията на човеците, но и даващ варианта за промяна, даващ шанса, пътя, запазването, продължаването!

Учител работил по този проект: Ели Стоянова Георгиева
Описание на проекта

„Темата дава много възможности за реализация и всичките са добри и възпитателни. ”

Урокът премина на два етапа. Първият изискваше да открием всички начини, по които, ние, хората, замърсяваме и като цяло унищожаваме природата. Децата сами достигнаха до повечето пунктове, които си бях набелязала: 1. Заводи, предприятия, фабрики; 2. Автомобили, вредни газове; 3. Реки, морета, водни басейни; 4. Животински и птичи видове; 5. Дървета, горски масиви; 6. Въздух.
На всяка точка давахме вариант за опазване: 1. Разделно събиране на отпадъци; 2. Да почистваме след себе си, когато сме в парк или планина/плаж; 3. Да не чупим клони, защото дърветата са живи и тях също ги боли; 4. Да не палим огън, защото можем да предизвикаме пожар.
Вторият етап беше да рисуваме по темата, защото времето не позволяваше да излезем навън, но в друг момент сме планирали да почистим тази част от двора на училището, където играем. Завършихме с музикален клип към песента на Майкъл Джексън “Earth Song“, който по своеобразен начин обобщаваше всичко, за което бяхме говорили в часа.

„Грешката с музикалния клип“

Както ви разказах, за завършек на урока реших да използвам клипа към песента на Майкъл Джексън „Earth Song”. Причините за този ми избор бяха две: 1. Вече бях го използвала в свой открит урок за природата с предишен клас и видях ефекта от това. 2. Реших, че щеше да е подходящо визуално допълнение към темата и изводите, до които достигнахме с децата.
Всички деца почнаха да гледат клипа с истински интерес и изведнъж видях едно момче (Тео) захлупило глава на чина. На въпроса ми какво има, той ми отговори:”Много ме е страх!“
Тео има своите особености и се оказа, че е възприел всичко, което е видял, напълно буквално и е решил, че светът ще изчезне утре, което го е ужасило. Наложи се да повикам психолога, след като и аз и майка му вече бяхме говорили с него.
При Тео въображаемо и реалност имат силна пресечна точка и аз със своята идея за пример чрез Майкъл Джексън съм влязла в тази зона и съм предизвикала този „ефект“ или по-скоро тази драма.
Неговите думи бяха: „Планетата умира утре!”
Така, мили дарители, ако имате по-особени деца в класовете си, бъдете много внимателни, ще кажа дори прецизни, защото може да се натъкнете на обратния ефект от добрите си намерения, което не е ок… Поне за мен не беше, а иначе урокът си се получи прекрасен…

Галерия

Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Цели на проекта

  • Да набележим начините, по които замърсяваме природата и да дадем варианти за опазването й
Използвани материали

  • Флипчарт, маркер, мултимедия;
Работа вкъщи

Да си довършат рисунките, които започнахме в клас.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg