За кого или какво работи НПО

Клас: 4

Учениците ще изследват значими местни и национални организации с нестопанска цел, като проучват историята, услугите и целевите групи на организациите. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Росица Русева Георгиева
Описание на проекта

Вълнуваща среща на учениците от 4-г клас на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ – град София, с организатора на програмата „Научи се да даряваш“.

Срещата с г-жа Хермина Емирян и г-жа Ирина Цветкова се осъществи на 13.03.2019 година в класната стая.

Темата „За кого или какво работи НПО“ в първия момент се оказа доста трудна. Но ледовете се стопиха с въпроси като:“Какво е фондация?“

Децата познават и назовават с лекота името на фондацията „Капачки за бъдещето“ – децата продължават да събират капачки и са горди с това, че макар и малки, могат да помогнат на нуждаещите се. Назоваха фондация „Америка за България“, фондация „Българската Коледа“…

Децата обобщиха, че хората във дадена фондация полагат грижи за другите.

Чрез игра, проучване и споделяне в групи, децата разбраха разделянето на организациите в страната на: – стопански организации, – нестопански организации, – държавни организации.

На своите смартфони, децата осъществиха връзка с интернет и провериха в уебстраниците на дадени организации точно с какво се занимават и кои хора работят там. Изненадата дойде, след като разбраха, че в неправителствените организации участват хора с различни професии, но с еднакви интереси. Прочетоха имената на известни личности от областта на спорта, музиката…

За домашна работа трябваше да проучат и да споделят информация от www.dfbulgaria.org

Голям интерес предизвика фондация „Светът на Мария“ , фондация „УНИЦЕФ“, фондация „Деца със синдром на Даун“ и направихме дарение със закупуване на тетрадки – дарение за децата със синдром на Даун.

От коментарите в час

– Ние веднъж предадохме капачки и продължаваме да събираме.Благодарим на фондация „Капачки за бъдещето“,защото се грижи за недоносените бебета.
– Всяка година предаваме хартия за рециклиране, за да спасим една малка гора от изсичане.
– И ние участваме в Коледния базар на училището и така успяваме да подновим базата.
– Обичаме да помагаме и се радваме, че имаме тази възможност.

Галерия

За кого или какво работи НПО
За кого или какво работи НПО
За кого или какво работи НПО
За кого или какво работи НПО
За кого или какво работи НПО
Цели на проекта

  • Формиране на знания за местни и национални организации с нестопанска цел;
  • Формиране на умения за проучване на историята, услугите и целевите групи на организациите
Използвани материали

  • Списък с неправителствените организации – членове на Български дарителски форум - https://www.dfbulgaria.org/
  • Лист за отбелязване на информацията (Приложение 2)
  • Достъп до уебстраници на посочените по-долу организации – компютър и връзка с интернет
  • Лист хартия и маркери или пастели за плаката
  • Бележки от докладите на екипите (Приложение 3)
  • По избор: листовки с информация за местни организации с нестопанска цел, предоставени от учителя
  • Тъй като по време на третото занятие учениците е необходимо да планират и проведат интервюта с представители на някои от проучваните организации, при подготовката на списъка с организации за учениците, учителят следва да се постарае да включи организации с нестопанска цел, с които е възможно да се проведат тези интервюта или лично, или по телефона, или по имейл

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg