Животни и хора

Учениците избират конкретно животно, за което да съберат и научат повече информация. Те работят в малки групи и създават кратка презентация. Учениците установяват влиянието, което тези животни имат върху общото благо на общностите.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Темата бе развита в рамките на два часа.

Първият час прочетохме разказа на Елин Пелин „На браздата“, коментирахме, а след това им поставих задача, с помощта на таблетите да открият информация за животни, които помагат на хората.

Галерия

Животни и хора
Животни и хора
Животни и хора
Животни и хора
Цели на проекта

  • Формиране на знания за връзката между животни и човек и установяване влиянието, което тези животни имат върху хората (помощник на човека
  • Формиране на знания и умения да работят в група
  • Формиране на умения за споделяне на знания чрез информационен плакат или презентация

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg