Намерете урок

изкуство
Подкрепа за творците и изкуството
Категория: Клас: 5

Този урок въвежда понятията за подпомагане на изкуството и защо то е ценно за общността и хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин.. ...

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg