Новини

Удължаваме срока за кандидатстване в „Научи се да даряваш“

Удължаваме срока за кандидатстване в „Научи се да даряваш“

Срокът за кандидатстване в тазгодишното издание на програмата е удължен до 22 юни 2022 г.

Търсим учители, които искат да станат част от програмата през следващата 2022/2023 учебна година. Ако сте учител, който има желание за нови предизвикателства и интерес към дарителството и доброволчеството, програмата „Научи са да даряваш“ е за вас.

Какво представлява тя? 

„Научи се да даряваш“ е програма, базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за седма поредна година.

Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности. Засяга още много и разнообразни теми, на пръв поглед – далечни от тези, но от значение за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, отношението ни към храната, толерантността към различието, участието ни в избори, лъжата и истината в политиката… Програмата по естествен начин въвлича родителите и местната общност в съвместни инициативи заедно с децата. „Научи се да даряваш‘ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН).

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните ключови теми. Добавената стойност на програмата е във възможността те да бъдат представени от външни лектори (дистанционно или в класната стая). Учителите имат ментор от екипа на БДФ, който помага в разработването на темите и избора на външните гости. Съвместно се обсъждат идеи за подготовката и реализирането на практическите проекти и съвместното популяризиране на програмата.

Каква е промяната?

Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата повишават успеха си, имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, климатът в клас се подобрява, стават по-внимателни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят. Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата, учителите придобиват нов поглед и подход към дарителството и доброволчеството.

За кого е програмата?

Търсим учители, класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, които имат интерес към посочените теми и желание за работа по програмата през цялата учебна година.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да изпратите по имейл:

  • Кратко мотивационно писмо в свободен текст за участието ви в програмата;
  • Допълнителна информация: имейл, телефон за връзка, име на училището, в което преподавате, населено място, където работите, с кой клас (ученици на каква възраст) планирате да работите по програмата през 2022/2023 учебна година;
  • Декларация за подкрепа от директора на училището – свободен текст.

Моля, изпратете своите документи на: bkirilova@dfbulgaria.org до 22 юни 2022 г.

Допълнително предимство

Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно – забавно и полезно обучение в София, в началото на месец юли.

 

За повече информация:

Боряна Кирилова, мениджър „Научи се да даряваш“, bkirilova@dfbulgaria.org

Научи се да даряваш

Български дарителски форум

Фейсбук страница на програмата 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg