Дарителство и доброволчество

03.06.2018

„… Не можеш да си представиш, каква чест е да правиш подаръци на другите“. – Джак Керуак

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Ирена Мицковска
Описание на проекта

Наш гост  бе Красимира Величкова- директор на БДФ. Като цяло тя следваше хода на урока „Дефиниция за термините“:

http://learningtogive.bg/lessons/definitsia-za-terminite/

Тя записа на дъската думите „дарителство и филантропия“ и помоли учениците да дадат определения, да помислят за значенията им. Децата предлагаха своите варианти и Краси записваше по- важните думи на дъската; така се получи мисловна карта за двете думи. Обясни произхода на думата „филантроп“- човек, който обича хората, а в днешно време е синоним на дарител- човек, който дарява средства, време, знания, умения в полза на другите. Определението беше записано на дъската.

След това Краси попита децата дали те могат да дадат пример, когато самите те или техни близки са постъпвали като дарители. Няколко деца разказаха своите истории.

Краси обърна внимание на факта, че обикновено човек дава средства, знания или умения, които притежава или в които е добър. Помоли децата да изброят умения, които лесно биха могли да бъдат дарени. И тъй като тук няма грешен отговор, Краси записваше всички предложения на дъската. Получи се един дълъг списък, в който фигурираха както знания, свързани с учебни предмети, така и спортни и игрови умения.

 

След това тя помоли децата да помислят те самите какви умения притежават, в какво са добри, т.е. какво те биха могли да дарят на други деца. Записваше отговорите им срещу съответното име. Обясни им, че ще направи „Книга на дарителите от ЦДО 3 клас“ с техните идеи за дарителство, така че в края на годината ще могат да видят и да оценят как са изпълнили обещанията си.

В края на часа учениците, подпомогнати от Краси, обобщиха защо е важно да бъдем добри и да помагаме на другите.

Галерия

Дарителство и доброволчество
Дарителство и доброволчество
Дарителство и доброволчество
Цели на проекта

 • • Учениците да почувстват, че са част от една общност, в която трябва да си помагат и уважават.
 • Учениците да проявят съпричастност и доброволно да отдават своето време, умения или средства за другите.
 • Учениците да проявяват разбиране към нуждите на хората.
Използвани материали

 • бяла дъска и маркери

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg