Да пишем, за да действаме

Учениците ще идентифицират каузи, за които са загрижени и ще използват писането като инструмент за постигане на промяна и посредством убедителни техники на писане ще се обърнат с писмо до законодателите или до редактора на вестник.

Цели на урока

  • Използват редица ресурси, за да проучат въпрос, за който са дълбоко загрижени
  • Използват техниката на убедително писане, за да се обърнат с писмо до законодателите или редактор на вестник, като се застъпват за промяна по проблема, който са проучили
  • Работят с връстниците си по прегледа и редактирането на писма
Необходими материали

  • Медиен център за проучването;
  • Компютър за подготовка на писмената работа;
  • Приложение 1: КАК ДА НАПИШЕМ УБЕЖДАВАЩО ЕСЕ
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родители/ученици: Необходимо е да се насърчават учениците да приобщят възрастните в подготовката на заданието, като последните им помагат за проучването у дома или някой друг помага на учениците да преразгледат и редактират писмата си.

Инструкции

1

Нека класът да помисли и предложи списък от социално проблеми, които според учениците следва да бъдат разгледани. Насочете учениците да открият каква е ролята им в общественото застъпничество.

Да пишем, за да действаме
2
Да пишем, за да действаме

Кажете на учениците, че те ще напишат писмо до редактора на местен вестник или до законодателите, като се застъпват за промяна, свързана с проблема, за който са загрижени.

3

Установете по какъв начин учениците могат да научат имейл адреса или адреса на офиса на техните общински или национални представители или кметове.

Да пишем, за да действаме
4
Да пишем, за да действаме

Направете преглед на техниките на убедително писане, като използвате текста в Приложение 1: КАК ДА НАПИШЕМ УБЕЖДАВАЩО ЕСЕ. Изпратете им текста,  а за тези, които нямат достъп до компютър – разпечатайте и раздайте.

5

Дайте на учениците време да проучат проблема в библиотеката, като се уверите, че те обръщат голямо внимание на противоположните гледни точки, и че използват информация от различни източници. (Отбележете, че  библиографията не е необходима, но ако използват конкретна информация от източник, трябва да цитират източника в писмото.) Докато проучват въпроса, учениците следва да започнат да обмислят кое е най-влиятелното лице, до което могат да изпратят писмото си.

Да пишем, за да действаме
6
Да пишем, за да действаме

След като решат до кого ще изпратят писмата си, учениците следва да вземат адреса. Погледнете в рубриката „Писма до редактора“ на вестника, за да видите изискванията за изпращане на писма, а имената и адресите на законодателите могат да се намерят онлайн.

7

Направете преглед на стила на писане на делови писма и оставете учениците да подготвят писмата си, като преминат през всички етапи от писането. Това е изключително важно, тъй като писмата ще се използват за определена цел.

Да пишем, за да действаме
8
Да пишем, за да действаме

В няколко поредни часа (2 до 4)  обсъждайте предварително стратегиите, описани в Приложение 1 и възлагайте на учениците да се подготвят у дома. На следващия час поканете повечето от тях да разкажат за работата и за трудностите. Прочетете няколко успешни текста.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg