ПГСС „Никола Пушкаров“

гр. Попово 100 20 Прфесионална гимназия по селско стопанство 39 изпълнени проекта

Със заповед №2368 на Министерството на просветата и културата въз основа на разпореждане №181 от 10.04.1958 г. на Министерски съвет на Народна Република България се поставя началото на Селскостопански техникум „Осми конгрес“ - гр. Попово. В първия учебен ден на 1958 г. в двора на Поповската гимназия „Христо Ботев“ застават 105 момичета и момчета, готови да поемат първи по пътя, който като всяко начало е труден – училището няма дори собствена сграда и учебна база. Разделени са в две специалности: полевъдство и животновъдство. Първият випуск завършва през учебната 1961 / 1962 година. Постепенно се изгражда модерна и солидна база: учебен корпус, общежитие, столова, физкултурен салон и стадион, машинотракторен парк и животновъден комплекс. През 1973 г. към училището се открива СПТУ по селско стопанство с тригодишен срок на обучение. До 1983 г. техникумът е подготвил 2274 средни селскостопански специалисти.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg