Един милиард гладуващи

Категория: Клас: 2

Урокът включва симулация – игра, която помага на децата да разберат колко хора по света страдат от нередовно и недостатъчно хранене. Играта цели да събуди съпричастност към несправедливото и/или неравно разпределение на храната в световен мащаб. Децата научават, че храната не е разпределена поравно и обсъждат какво мислят, че могат да направят, за да разрешат проблема. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Да се обобщят и изведат на по-високо равнище знанията на учениците за нуждите на растенията и хората от храна
 • Да се разширят представите на учениците за понятията „глад“, „гладуващ“, „редовно и достатъчно хранене“
 • Да се формират представи за несправедливото разпределение на храната по света и да се обсъдят възможни решения на този проблем
 • Подтикване към съпричастност у учениците към хората, които нямат достатъчно храна, за да бъдат здрави
Необходими материали

 • малко, здраво растение
 • малко растение, което е извадено от почвата и е повехнало
 • малки помощни предмети като мъниста или математически кубчета
 • седем броя от Приложение 1: Схема с дните от седмицата
Инструкции

1

Урок № 1

Покажете на децата две растения: едното – свежо и здраво, другото – повехнало. Попитайте ги: Какво забелязвате при всяко растение? Кое от растенията се вижда, че расте и е здраво? Защо мислите, че едното от растенията изглежда здраво и жизнено, а другото – не? Отбележете наблюденията им за всяко растение.

Един милиард гладуващи
2
Един милиард гладуващи

Насочете дискусията сред децата към това да разберат, че второто растение няма необходимото, за да расте и да бъде здраво. Растенията се нуждаят от безопасно място за посаждане (саксия или градина), почва и вода.

Попитайте децата дали се нуждаят от същите неща като растението, за да живеят и да растат здрави. „Нуждаят ли се от вода като растението? Нуждаят ли се от безопасно място, за да растат, и ако да, от какво безопасно място за израстване се нуждаят децата (дом/убежище)?“

Попитайте защо почвата или земята е важна за едно растение. Ако никой не подскаже доброволно, че почвата е източникът на храна на растението, споделете тази информация с тях.

Попитайте ги: „Какво е необходимо на децата, за да растат здрави? Каква и колко храна се нуждаят, за да пораснат и да бъдат здрави като здравото растение?“

3

Помогнете на децата да проведат дискусия, която им позволява да изразят различните си представи за здравословните храни и количества. Те могат да обсъдят как се чувстват, когато се хранят здравословно и редовно.

Попитайте ги кои хранителни навици могат да ги накарат да се чувстват като болното растение (недохранване, консумиране на вредни храни, преяждане).

Един милиард гладуващи
4
Един милиард гладуващи

Гледайте образователния филм на УНИЦЕФ – „Най-големият урок в света“, линк – https://www.youtube.com/watch?v=faKY8vO8mFs

Проведете дискусия за впечатленията на децата след видеото – от какво се нуждаем, за да живеем; как разбират неравенството по света; как всички заедно можем да променим света.

5

Урок №2

Учениците ще разгледат пример за това колко храна може да изяде човек за седмица. Разделете децата на седем групи.

Раздайте на всяка група Приложение 1 „Схемата с дните от седмицата“ и помолете децата да прочетат дните от седмицата заедно с вас.

Помолете ги да посочат колко пъти се храни човек на ден (закуска, обяд, вечеря). Попитайте ги колко хранения на ден прави това (три).

Един милиард гладуващи
6
Един милиард гладуващи

Помолете децата да предположат (без да броят) колко пъти се храни човек седмично, ако има по три хранения на ден.

Запишете предположенията им на видно място.

7

Кажете им, че ще им дадете помощни предмети, които ще им помогнат да установят точния брой хранения.

Раздайте на всяка група по няколко от помощните предмети (повече от 21 на група). Кажете им, че всеки от предметите представлява по едно хранене (закуска, обяд или вечеря).

Кажете им: „Използвайте предметите, за да разберете броя на храненията на седмица, ако човек се храни 3 пъти на ден“. (Ако сами не могат да установят, насочете ги да поставят по три предмета в кутийката на всеки ден от седмицата, по един за всяко хранене и после да преброят общия брой на седмица).

Един милиард гладуващи
8
Един милиард гладуващи

Дайте време на групите да преброят и да споделят техния общ брой (следва да бъде 21). След това сравнете действителния брой с предположените стойности. Поздравете ги за добрите предположения.

9

Съберете всички предмети и кажете на децата, че ще раздадете отново „храненията“. Дайте на всяка група различен брой хранения: 4, 7, 10, 14, 16, 21 и 28 предмета.

Кажете на групите да си разпределят „храненията“ колкото се може по-равномерно по дните от седмицата. (Оставете децата да се опитат да решат проблема, свързан с най-доброто разпределение на храненията, ако не са разделени поравно).

Един милиард гладуващи
10
Един милиард гладуващи

Слушайте и наблюдавайте взаимодействието в групите, докато разпределят храненията. След няколко минути попитайте класа дали има проблем.

Помолете ги да определят проблема. Децата най-вероятно ще изразят тревогата си, че нямат достатъчно предмети. Някои от тях може да бъдат загрижени, че някоя от другите групи няма достатъчно за разлика от тях. Обсъдете реакциите им, като използвате въпросите по-долу:

 • Как се почувствахте от факта, че някои групи нямат достатъчно, за да попълнят с „хранения“ дните от седмицата?
 • Как се почувствахте от това, че някои групи имат прекалено много?
 • Всеки ли, който получи храна, получи същото количество?
 • Има ли някакъв начин за по-справедливо разпределение? (Децата с повече хранения могат да споделят с останалите)
 • Кажете на децата, че както в тази игра, така и в реалния свят, някои хора получават повече отколкото се нуждаят, други –  достатъчно, а трети – въобще не получават това, от което имат нужда.
11

Попитайте децата: „Ако това не е просто игра, а наистина са храненията на човек през следващата седмица, как ще се чувства и функционира тялото му? Защо?“

Един милиард гладуващи
12
Един милиард гладуващи

Седнете в кръг на пода, като поставите в средата „Схемите с дните от седмицата“.

Работете заедно, за да попълните шест от схемите с три хранения на ден, седем дни от седмицата.

В седмата схема поставете четири от предметите на седмица. След това обяснете, че съществуват почти седем милиарда души в света, а понастоящем един милиард от тях гладуват (дайте определение: нямат достатъчно храна, за да имат сили да бъдат здрави, да растат и да се развиват).

Обяснете, че всяка схема представлява един милиард души. Шест милиарда имат достъп до пълноценна храна, необходима им да пораснат и да бъдат здрави. А един милиард не разполагат с храната за това.

13

Тези хора живеят в различни места по цял свят, включително в общността на децата.

Попитайте децата как мислят, че могат да помогнат на този един милиард гладуващи.

Един милиард гладуващи

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg