Цели на урока

  • Разберат през опита на медии и представители на неправителствени организации как се застъпва за кауза.
Работа вкъщи

Преподавателят идентифицира и кани външен лектор(и) с опит от работа в медиите и организациите с нестопанска цел, които се застъпват за кауза; лекторът(ите) подготвя и изнася презентация пред учениците, за да разкажат какъв е опита, какви са стъпките и каква е идеята на застъпничеството. Важно е да говорят с децата за неща като организации с нестопанска цел, застъпничество, медии, социална несправедливост, социална промяна, граждански права и др. Идеалният вариант е да се поканят двама души – представител на медия и представител на НПО.

Инструкции

1

Представители на НПО (застъпници) и представители на медиите изнасят презентации в Power Point и обсъждат темите с учениците, предварително обсъдени с учителя като насоки.

Глас за кауза
2
Глас за кауза

Насоки към гостите: да дадат определения от своя опит на темите кауза, застъпничество, социална ангажираност, социална промяна и др. В случая с медиите, е добре да се засегнат въпроси като: Защо медиите избират определени истории, а други не? Кой избира какво да отразява и как се избират историите? Каква е ролята на медиите за разобличаването на социалната несправедливост? Какви примери има на проблеми и истории, към които медиите са насочили вниманието и за които застъпниците за социална промяна са предприели действия впоследствие? Как могат медиите да помогнат за внасянето на промяна и повлияването за промяна?

3

Нека всеки от лекторите да направи по една кратка 10 минутна презентация и оставете време за въпроси и отговори. Дискусията е важна. Тя осигурява най-доброто разсъждаване по темата. Обсъдете по време на дискусията с тях, по какъв начин младите хора могат да имат глас в медиите и да допринесат за промяна?

Глас за кауза
4
Глас за кауза

При желание и възможност, можете да зададете за домашно на учениците да разсъждават в писмена форма за това, което са научили. Можете да споделите и изложите най-интересните есета на публично място, така че и други ученици в училище да прочетат.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg