Гражданска активност

Учениците се информират от различни източници за живота и работата на Мартин Лутър Кинг. Те се запознават с неговите идеи за работа в полза на обществото и за идеята да се прави добро за другите. Учениците научават, че дейността в полза на обществото и стъпките за подобряването на състоянието му, предприети дори само от един човек, могат да променят света.

Цели на урока

  • Учениците да се запознаят с понятията „общественополезна дейност“ и „гражданска активност“
Необходими материали

  • „Имам една мечта“ (I Have A Dream) от д-р Мартин Лутър Кинг: https://www.vbox7.com/play:08ae573f
Работа вкъщи

Предварителна подготовка за преподавателя:

Център „Кинг“ (The King Center): изслушайте краткия аудиозапис на речта на д-р Мартин Лутър Кинг за общественополезната дейност  “Инстинктът на барабанчика”   -https://www.thekingcenter.org/

Разработката да д-р Мартин Лутър Кинг на организацията „Learning to Give“:

Откъс от речта на д-р Мартин Лутър Кинг „Имам една мечта“ ( I have a Dream) (2:18 минути): https://www.youtube.com/watch?v=Y4AItMg70kg

Уебсайт на Нобеловата награда за мир, биография на Мартин Лутър Кинг: https://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

Тв канала „History“ : https://www.history.com/topics/martin-luther-king-jr

Инструкции

1

Задайте в началото на урока няколко въпроса на учениците: Кое прави Мартин Лутър Кинг голяма личност? Бил ли е д-р Кинг дарител (т.е. човек, който дарява време, умения и средства за общото благо)? Каква благотворителна или общественополезна дейност е осъществил? (изнасял е речи, водил е шествия, борил се е за граждански права). Можете да пуснете видеозапис от шествието във Вашингтон и речта „Имам мечта“. Видеоклипът по-долу, дълъг 5:48 минути, е обобщение на духа и посоката на тогавашното време: https://www.youtube.com/watch?v=d7s30wFCqlw

Гражданска активност
2
Гражданска активност

Дискутирайте малко повече с децата кой е д-р Мартин Лутър Кинг. Той е активист, посветил живота си на служба в полза на обществото и гражданската активност. Във времето, когато изглежда, че афроамериканците са безсилни да прокарат важни промени, той повежда американските граждани за ненасилствени действия в защита на правата на всички американци. Въведете термина „общественополезна дейност“ и обяснете, че тя представлява полезна инициатива, която се предприема в полза на другите, без да се очаква нещо в замяна. Гражданската активност е целенасочена дейност за предизвикване на социална, политическа, екологична и икономическа промяна.

3

Провокирайте учениците да помислят и да споделят с класа  моменти, когато са помагали на другите чрез общественополезна дейност и гражданска активност. Нека учениците разсъждават върху влиянието, което техните действия са имали върху тях самите или върху другите.

Гражданска активност
4
Гражданска активност

Разделете класа на малки групи от по 5 или 6 деца и им възложете да потърсят и извадят какво е казал Мартин Лутър Кинг (и други граждански активисти) за общественополезната дейност и гражданската активност. Ако в стаята няма достатъчно компютри за всички, можете да предложите на децата неща, които вие сте намерили и подготвили предварително (в материалите, които са дадени), и обсъдете групово.

5

Обсъдете с класа в дискусия как идеите на Мартин Лутър Кинг са повлияли на другите? В какво се изразява обществената активност на д-р Кинг?

Гражданска активност
6
Гражданска активност

Дайте на учениците домашен проект да напишат есе, за това как могат да помагат за важни каузи чрез общественополезна дейност. Закачете есетата на стената след това, за да може всички да ги видят и прочетат.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg