Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Учениците дефинират понятието за смелост, установяват разликите между смелост и героизъм и осъзнават,  че смелостта е необходима, когато правим труден и важен избор. Продължителност : Две занятия по 40 мин.

Цели на урока

 • Учениците ще изградят дефиниция за „смелост“ и посочват примери за смелост в различни ситуации.
 • Учениците ще се научат да определят предимства и недостатъци в ситуации, свързани с предприемането на смели действия.
Необходими материали

 • Хартия за флипчарт
 • Маркери
Инструкции

1

Урок № 1

Помолете учениците да си припомнят филмите от поредицата „Междузвездни войни“. . Нека те определят своя любим герой от него. Когато учениците избират (Люк, Лея, Хан Соло, Анакин, Оби-Уан, и т.н.), трябва да определят и една смела постъпка на съответния герой. Водете на дъската списък със смели постъпки, докато учениците обсъждат любимите си герои. Забележка: По избор на учителя, това може да е поредицата за Хари Потър или друга позната на всички деца книга или филм.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
2
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Помолете учениците да дадат определение за смелост, въз основа на избора на герои и техни смели постъпки. Дискутирайте защо смятат даден герой за смел – възможен отговор: в трудни обстоятелства той се озовава изправен пред предизвикателството да спаси света или група хора. Той многократно показва смелост, изправен пред по-силни врагове или плашещи препятствия.

Възможно допълнение: неговият силен и добър характер и мъдри и верни приятели му дават сили да се издигне над страховете си и да е упорит в пътя, който следва.

3

Кажете на учениците да обсъдят и да постигнат съгласие за дефиниция на смелост. Напишете я на флипчарта/дъската и го оставете на видно място по време на модула. Ваше възможно предложение: „смелост е способността и желанието на човек да се изправи срещу страха, болката, опасността, несигурността, може да има и вид морална смелост – да отстояваш публично позиции и принципи, в които вярваш и за които имаш сили да се бориш.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
4
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Кажете на учениците да си спомнят за време през изминалата година, когато са се борили с нещо, за което са знаели, че трябва да направят, и е била необходима смелост, за да го постигнат. Попитайте, дали някои от тях са готови да разкажат за това пред класа.

Помолете учениците до анализират някои ключови думи от т. 2:

 • трудни обстоятелства
 • предизвикателството
 • смелост
 • препятствия
 • мъдри и верни приятели
5

Попитайте ги, когато разказват техните преживявания, свързани с изпитания и препятствия, в които им е била необходима смелост,  да посочат и разсъждават върху всяко едно от тях. За пример: кое за тях е било трудното обстоятелство, или предизвикателство, как са показали смелост, кое е било препятствието през което са минали, подкрепили ли са ги верни приятели.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
6
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Направете SWOT анализ (избройте предимствата, недостатъците, възможностите и заплахите) на вероятността групата ученици да проявят смелост и да предприемат действия във важна или трудна ситуация. (Решете като група с каква ситуация бихте могли да се сблъскате, например, да разберете, че добър приятел взема наркотици, или че е откраднал нещо и някой друг е разбрал.) Начертайте на дъската голям квадрат и го разделете на четири. Напишете в четирите кутийки „Предимства“, „Недостатъци“, „Възможности“ и „Заплахи“. Обсъдете колективно предимствата на групата, които й дават възможност за предприемане на действия, недостатъците й в конкретната ситуация, възможностите, които ситуацията предлага и възможните заплахи, ако бъдат предприети действия.

7

Кажете на учениците да споделят мислите си и изводите, до които са стигнали по отношение на смелостта и възможните й проявления.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
8
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Помолете учениците да вдигнат ръка, ако смятат, че някога в живота им се е наложило да проявят смелост. Помолете да останат с вдигнати ръце онези, на които се е наложило да бъдат смели заради нещо тази седмица. Попитайте учениците дали смелостта ни е необходима всеки ден или по-рядко. Обсъдете отговорите и в двата случая.

9

Прочетете някои от ситуациите по-долу, за да обсъдите какво представлява смелостта. Разговаряйте защо даден случай е или не е пример за проява на смелост.

Насочете учениците към извода, че смелостта е необходима в трудни ситуации, в които трябва да се направи избор и в които присъства елемент на страх или безпокойство относно последиците от съответното действие. Разграничете смелостта от бездействието или заслужената санкция.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
10
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Ситуации (използвайте някои от посочените по-долу и насърчете учениците да добавят свои):

 • Приятелката на Мила не говори с нея, защото Мила я е засегнала по време на обяда днес. Биляна разбира, че трябва да се извини, но се страхува да признае, че е сгрешила. Ако тя се извини, смелост ли е? – дискусия в тази посока.
 • Осемгодишният Иво иска да премине успешно изпит по плуване. Той вече е успял да преплува басейна по цялата му дължина, но се бои да скочи в него откъм дълбоката му страна, тъй като за около минута няма да може да достига дъното. Ако го направи, смелост ли е?
 • Диана е наказана от майка си да не излиза тази събота и неделя, защото пред изминалата седмица не е почистила стаята си. Ако почисти, смелост ли е?
 • Сара има много задачи за домашна работа тази вечер и не знае как ще успее да ги свърши и да отиде на тренировка по бейзбол. Мобилизира се и ги прави – смелост ли е?
 • Иван преписва на тест по български език. Не се чувства удобно от това и след време си признава пред приятел. Смелост ли е?
11

Дискутирайте върху тезата, че ежедневната смелост не е свързана с героични действия, но все пак е смелост. Прочетете заедно и дискутирайте следния цитат от Даниъл Радклиф, актьорът в ролята на Хари Потър – „Да протегнеш на човек ръка за помощ – това е най-смелата постъпка”.

Помолете децата да дадат пример за ситуация, в която са помогнали на някого и за тях това е проява на смелост.

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg