Картина-въртележка (отговорно лично поведение)

Да се насърчат учениците да разберат, че да бъдем в група изисква да работим заедно, да се разбираме, да разрешаваме конфликти и заедно да се забавляваме. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Цели на урока

 • Формиране на умения сред учениците за работа и игра в екип
 • Обединяване чрез проектна дейност на художествени познания в достъпна и привлекателна дейност чрез работа в екип
 • Развиване на емоционална интелигентност сред учениците
Необходими материали

 • Хартия – по-плътна от обикновената за принтер
 • Маркери, пастели, моливи
 • Звънец, звънче
 • Дневник
Инструкции

1

Попитайте учениците колко от тях обичат да рисуват. Кажете им, че днес ще играете на игра с рисуване. Ще направите картина по различен начин.

Помолете две деца да ви помогнат в демонстрирането. Започнете да рисувате картина, а след като ударите звънеца, предайте картината на ученика вдясно. Оставете го да рисува известно време. После отново ударете звънеца и предайте картината на следващия ученик. Пак го оставете да рисува известно време и ударете звънеца.

Покажете на класа завършената картина.

Картина-въртележка (отговорно лично поведение)
2
Картина-въртележка (отговорно лично поведение)

Обсъдете с класа колко различна щеше да бъде картината, ако беше рисувана само от един човек. Когато работим заедно можем да правим различни неща.

Кажете им, че на края ще имат време за всеки да нарисува своя собствена картина. Обяснете им правилата на играта:

  • Всяко дете, когато чуе звънеца, трябва да предаде листа, върху който е рисувал.
  • Групата трябва да си сътрудничи и да споделя материалите.
  • Не са разрешени негативни коментари.
  • Членовете на групата трябва взаимно да се насърчават и допълват.
  • Няма значение, ако някой не довърши своята част, важен е приносът на всеки, независимо колко е малък.
3

Учителят разделя класа на малки групи. Дайте на децата листа за рисуване и им кажете да напишат най-отгоре имената си.

Уверете се, че учениците знаят реда, по който ще предават хартията.

Ударете звънеца за да дадете сигнал на учениците да започнат да рисуват. Оставете известно време за рисуване. После ударете звънеца и помолете учениците да предадат картината по реда. Продължете, докато всеки ученик е имал възможност да рисува.

Спрете, когато при всеки ученик пристигне първоначалната му рисунка. Учениците да покажат рисунките на другите от класа.

Картина-въртележка (отговорно лично поведение)
4
Картина-въртележка (отговорно лично поведение)

Обсъдете дейността. Говорете за това как всички работят заедно, за да създадат картините.

Използвайте и дефинирайте следните думи:

  1. група;
  2. сътрудничество;
  3. принос.
5

Ако децата проявят желание, повторете упражнението. Този път определете какво ще рисуват (примери: животни, къщи, извънземни).

Попитайте учениците за предложения за това, което ще рисуват. На края оставете време на всяко дете да направи своята рисунка.

Картина-въртележка (отговорно лично поведение)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg