Най-добрият ден!

Учениците разсъждават как обичайно прекарват един почивен ден. Те планират как да го прекарат, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности в нечия подкрепа и благотворителни проекти.  Разглеждат ползите и „цената на избора“, свързани с  това да пожертваш свободното си време в името на общото благо/ на другите.  Продължителност: Две занятия по  40 минути

Цели на урока

  • Учениците ще дефинират смисъла на понятието и представата за „труд в полза за някой друг“.
  • Ще научат да мислят, че е възможно свободното време и идеи да бъдат дарени.
  • Ще изследват „цената на избора“ и предизвикателството на личната саможертва.
Необходими материали

  • екземпляр от Приложение 1 „Един обичаен почивен ден“ за всеки ученик
  • екземпляри за учениците от Приложение 2 - Таблица „Най-добрият ден е дареният за някого“
  • цветни лепящи се листчета
  • ножица, лепило
  • интернет и компютър
  • 4 цвята маркери и четири листа хартия за плакат или флипчарт с един от следните въпроси, написан върху всеки лист 1. Какво може да ви мотивира да дарите от времето, уменията или средствата си в полза на останалите или за някаква кауза? 2. Има ли конфликт между проявите на благотворителност и личните интереси? Обяснете защо? 3. Защо даряването в полза на някой друг/за обществена кауза е важна? 4.Учениците от 6. клас имат ли силата да променят света? Как?
Инструкции

1

Урок № 1

Помолете учениците да споделят обичайните начини, по които прекарват времето в почивните си дни. Запишете отговорите им на дъската.

Най-добрият ден!
2
Най-добрият ден!

Раздайте на учениците екземпляри от приложението „Един обичаен почивен ден“. Дайте инструкции на учениците да планират един „почивен“ ден, като го запълнят с обичайните или желаните дейности, които биха избрали за удоволствие и за приятно прекарване на времето.

Не забравяйте да подчертаете, че въпреки че много от дейностите не продължават точно един час, за целите на урока дейностите ще се спазват времето от един час.

Ако учениците изберат да се занимават с нещо по-дълго от час, могат да си отделят два часа от времето си за тази дейност, но не могат да разделят един час на по-малки части, за да поберат повече от една дейност.

3

Помолете да си помислят приблизително каква част от деня си те прекарват сами и колко от времето си споделят с други хора в общи занимания. Обсъдете с тях колко време е полезно да споделят с друг и колко време трябва да им остане като лично.

Попитайте дали някой от тях е включил в таблицата си дейност, която предполага безкористно даряване от времето, уменията и/или средствата си в полза на някой друг или за общото благо.

Най-добрият ден!
4
Най-добрият ден!

Помолете учениците да си помислят защо някой би искал да „дари“ време за общото благо/ за друг/за избрана от него кауза, вместо да го вземе за себе си.

Помислете заедно с децата и предложете списък с възможни мотиви някой да помага на другите и на избрани каузи. Възможни отговори: лично удовлетворение, така прави мама/някой приятел, гледах филм за „Предай нататък“ , добрината, имам нужда от нови приятели и познанства и т.н

5

Гледайте видеото от библиографията: https://www.bitelevision.com/mlad-dobrovolets-iska-da-sazdade-biblioteka-na-kolela/

Коментирайте защо Александър Караджов – героят на клипа се занимава с този свой благотворителен проект? Какво прави? Какви са мотивите му?

Запишете отговорите на децата на дъската или на флипчарта. Попитайте учениците как ще се почувстват, ако трябва да зачеркнат някоя дейност от свободния си ден, за да отделят време за „даряване“. От какво в списъка си биха били готови сравнително лесно да се откажат? От какво ще бъде трудно да се откажат?

Най-добрият ден!
6
Най-добрият ден!

Урок № 2

Покажете екземпляри от Приложение 2 – Таблица „Най-добрият ден е дареният за някого“ Обяснете на учениците, че това са алтернативни начини за прекарване на „свободното“ време. Всички тези дейности са прояви на дарителство в полза на другите. (Ако е необходимо, направете преглед на определението за благотворителност/филантропия и общо благо).  Припомнете им мотивите от предишния урок – защо хората и те самите биха дарили – време, пари, идеи, труд.

7

Кажете на учениците, че имате таблица с отделните възможни благотворителни дейности, които да замените за час от „Обичайния почивен ден“ на учениците.

Попитайте учениците кой би желал да замени час от графика си, за да изпълни първата благотворителна дейност от списъка.

Учениците, които доброволно изберат, могат да отрежат от таблицата избраната дейност и да я залепят в таблицата си върху дейността, от която са склонни да се откажат („цената на избора им“).

Най-добрият ден!
8
Най-добрият ден!

Преминете към следващата дейност на листа и следвайте същата процедура. (Подгответе повече на брой таблици за изрязване, за да могат учениците, проявяващи желание, да се включат, особено ако желаят да участват в дейност, която техен приятел вече е избрал.

Дискутирайте всяка дейност и помолете учениците да направят своя избор.

 

9

Обсъдете значението на „цена на избора“. Когато те изберат да добавят благотворителна инициатива към деня си, дейността, която са пожертвали, е „цената на избора“ да дарят време за общото благо/за другите.

Когато правим избор, ние се отказваме от някаква възможност. Когато изберем да се проявим като дарители, жертваме от личното си време, понякога и средства. Учениците трябва да осъзнаят, че даряването има лична цена, но тя си заслужава.

Най-добрият ден!
10
Най-добрият ден!

На този етап учениците може и да не разбират колко важно и забавно е да се дарява време, труд и т.н за другите. Обсъдете ползите за самите ученици и за каузата от техните лични жертви.

Попитайте какво удовлетворение би им донесло това? Запишете отговорите на дъската.

11

Разделете класа на четири групи. Покажете плакатите с по един въпрос върху всеки от тях (вж. Материалите).

Раздайте на всяка група маркер с различен цвят. Обяснете им, че ще ги помолите да отидат при плаката и да напишат отговора си на въпроса или твърдението. Ще имат около 5 минути да обсъдят и 1 минута да запишат отговора си.

Всяка от групите ще остане при плаката, докато целият клас не получи сигнал да премине към следващия плакат.  (С други думи, всички групи ще преминават към всеки следващ плакат).

Отделете си няколко минути, за да обсъдите и обобщите отговорите на всеки плакат

Най-добрият ден!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg