Пандемията засилва различията

Проект в полза на общността с подготовка у дома. Подходящ за провеждане по време на дистанционно обучение. Урокът разглежда начините, по които пандемията и изолацията засягат и променят живота на хората. Учениците правят собствено проучване за промяната в живота и новите трудности и предлагат начини самите те да помогнат да за преодоляване на възникнали неравенства в образованието и изобщо – в ежедневието на хората.

Цели на урока

  • Учениците ще развият умения да търсят и намират информация по зададена тема
  • Учениците ще идентифицират и проучат местни НПО
  • Учениците ще развият емпатия и отговорност
Необходими материали

  • Линк към публикации на доклад на ЮНЕСКО за неравенства в образованието, засилени от COVID-19
  • Според Бил Гейтс пандемията засилва различията: https://profit.bg/svetat/bil-geyts-pandemiyata-zadalbochava-neravenstvata/
Инструкции

1

За въвеждане в темата използвайте последни новини, свързани с разпространението на COVID-19 в световен и национален мащаби.

Линк към

Пандемията засилва различията
2
Пандемията засилва различията

Насочете разговора към последствията от пандемията за различните хора, специално върху последствията върху образователния процес: има деца, които нямат достъп до интернет и устройства, за да участват пълноценно в процеса на дистанционно обучение, има други, чиито родители са сред хората на първа линия и те се чувстват по-застрашени, трети може да са останали без доходи, ако са загубили работата си – вирусът и последствията от него разкриват и неравенства в образованието и в живота. Как да помогнем? Може да ползвате линковете в Материали.

3

Насърчете дискусия в посока – „Какво ни беше трудно и за какво бяхме благодарни (на какво ни научи) изолацията и епидемията“ – възможно е част от хората или семействата да нямат достъп до пазаруване, лесен достъп до транспорт, до храна или някои родители да не могат да останат вкъщи, за да се грижат за децата си.

Пандемията засилва различията
4
Пандемията засилва различията

Коментирайте отново различните начини, по които хората са били засегнати, но с акцент как би могло да им се помогне (доброволческа помощ, грижа от общността, грижа от общината или местни НПО, държавни мерки и т.н).

5

Насърчете децата да обсъдят със семействата си как на тях самите се е отразила епидемията и изолацията, как са били засегнати близки възрастни и роднини или тесен приятелски кръг.

Пандемията засилва различията
6
Пандемията засилва различията

Поставете домашна задача за децата:
a. Да направят проучване как институции и граждански организации (вкл. и за вашето населено място) са помагали в кризата на най-уязвимите групи от хора;
b. Да помислят за начини, по които може да се помогне в различните ситуации (ако възрастни хора нямат достъп до храна и лекарства, не могат да излизат, ако има деца, които нямат устройства и интернет и т.н)
c. Да предложат идеи как самите те могат да помогнат на местни НПО или на отделни хора от дистанция

7

Помолете учениците да запишат начините за оказване на подкрепа и да представят в следващия час пред целия клас (за тази задача учениците могат да работят по екипи).

Пандемията засилва различията

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg