Прочети и дари

Урокът има за цел учениците да планират и проведат кампания за набиране на книги в полза на децата, които нямат достъп до книги. Продължителност: Две занятия по 40 минути. Урокът включва и допълнително време за провеждане на кампанията за набиране на книги.

Цели на урока

 • Формиране на знания и умения сред учениците за работа в екип;
 • Формиране на позитивно отношение у учениците към добрите постъпки и поведение.
Необходими материали

 • кутии;
 • картон или табло за плакати;
 • копие от Приложение 1 „План на проекта“ (планът може да се прожектира на дъската или да се възпроизведе върху хартия за флипчарт)
 • Приложение 2 „Насоки за кампанията „Прочети и дари“ за справка за преподавателя
 • тиксо и маркери
Библиография

 • Сайт на Фондация „Подарете книга“ - https://www.podaretekniga.org/bg/kauzi/mentorska-programa/ - разкажете на децата историята на Благовеста – млада жена, която създава фондация „Подарете книга“ и организира доброволци, които пътуват до различни домове в България, четат с децата и стават техни приятели
 • Интервю с Благовеста Пугьова – основател на Фондацията – https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1378919
Работа вкъщи

Учениците ще отделят време заедно със семейството си, за да изберат книги в добро състояние, които да дарят. Могат да обсъдят заедно със семейството си кои книги са добър избор за проекта и защо.

Инструкции

1

Коментирайте защо четенето е важно за всеки, защо децата обичат да четат?Деликатно разкажете за възможността по-бедни деца, деца от институции ти .н да нямат достъп до книги. \после попитайте какво научават от книгите? Какво изпитват когато знаят, че не всички деца имат книги и какво са решили да направят за това?).

Кажете на учениците, че доброволческият проект е проект, който се планира и провежда, за да се сподели време, умения или средства с други хора в отговор на някаква нужда. Обяснете на учениците, че ще работят заедно, за да планират стъпките на кампания за даряване на книги, при която се събират и разпространяват книги сред нуждаещи се деца а в общността.

Прочети и дари
2
Прочети и дари

Покажете копие от Приложение 1 „План на проекта“ на дъската, за да може всички ученици да го виждат, докато попълвате заедно таблицата. Или копирайте таблицата на лист хартия за флипчарт и използвайте маркери, за да попълните плана.

3

Работете заедно, като мислите и предлагате идеи, за да подготвите плана:

 • Какви са нуждите или какви нужди се надяват да посрещнат чрез проекта?
 • Как нуждите могат да се посрещнат.
 • Какви действия ще извършат учениците – как искат да събират книги, кой ще участва (само учениците от класа, цялото училище, общността), за кого ще бъдат дарените книги и с какви други организации или училища учениците могат да си сътрудничат. (вж. Допълнителната дейност по-долу по въпроси, свързани с партньорства в общността.)
 • Как учениците ще знаят, че са постигнали промяна.
 • Как учениците ще отпразнуват добрината, която са направили!
Прочети и дари
4
Прочети и дари

След като приключат с планирането, учениците могат да подготвят плакати или табла, за да разпространят информация за кампанията.

5

Започнете кампанията за набиране на книги и изпълнете плановете в определените от учениците срокове.

Прочети и дари

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg